Kontakt : 61 6636111

Tworzenie podpisu cyfrowego w dokumencie

Politechnika świadczy usługi certyfikacyjne dla użytkowników wystawiając certyfikaty niekwalifikowane do użytku wewnętrznego w systemach Politechniki Poznańskiej, indywidualny plik certyfikatu jest do pobrania po zalogowaniu się do sytemu elogin pod adresem: https://elogin.put.poznan.pl .

Instrukcja pobrania oraz instalacji certyfikatu ogólnego przeznaczenia jest dostępna pod adresem: https://instrukcje.put.poznan.pl/certyfikat-p12-pobieranie-z-ekonto-pracownicy-uczelni/

Aby utworzyć podpis cyfrowy w dokumencie, potrzebny jest zainstalowany w naszym systemie certyfikat ogólnego przeznaczenia. Pole podpisu przypomina miejsce na podpis, które może występować na drukowanym dokumencie, jednak jego działanie jest inne. Gdy do pliku zostanie wstawiony wiersz podpisu, autor pliku może podać informacje osobie podpisującej oraz instrukcje dla niej. Jeśli elektroniczna kopia pliku zostanie otwarta przez osobę podpisującą, osoba ta zobaczy wiersz podpisu oraz powiadomienie, że jej podpis jest wymagany.

Gdy osoba podpisująca składa swój podpis w dokumencie, równocześnie jest dodawany podpis cyfrowy umożliwiający uwierzytelnienie tożsamości. Podpisany cyfrowo dokument staje się dokumentem tylko do odczytu, aby zapobiec jego modyfikowaniu.

Tworzenie pola podpisu w programie Word

1. Należy umieścić wskaźnik w tym miejscu dokumentu, w którym chcemy utworzyć pole podpisu.

2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst klikamy na „Wiersz podpisu”

3. W oknie dialogowym Konfiguracja podpisu wypełniamy pola osoby podpisującej: Imię Nazwisko oraz Stanowisko służbowe, adres email (uwaga: dwa pierwsze pola będą wyświetlane poniżej wiersza podpisu).

Co najmniej jedno z następujących pól wyboru trzeba zaznaczyć, domyślnie jest już zaznaczona opcja „Pokaż datę podpisania w wierszu podpisu” zostawiamy ją zaznaczoną :

  • Zezwalaj osobie podpisującej na dodawanie komentarzy w oknie dialogowym podpisywania – opcjonalnie zezwolenie osobie podpisującej na wpisanie celu podpisu.
  • Pokaż datę podpisania w wierszu podpisu –  do podpisu zostanie dodana data podpisania dokumentu.

Widok stworzonego wiersza pola podpisu.

Aby dodać więcej wierszy podpisu, należy powtórzyć powyższe czynności.

Składanie podpisu w wierszu podpisu

Składając podpis w wierszu podpisu X, użytkownik dodaje zarówno widoczną reprezentację swojego podpisu, jak i sam podpis cyfrowy.

Klikamy dwukrotnie wiersz podpisu X .

Następnie w polu obok znaku X należy umieścić swój podpis.

Po zakończeniu podpisywania wybieramy polecenie „Podpisz”, wyświetli się potwierdzenie podpisu, aby zamknąć klikamy na OK.

Otrzymujemy wynik końcowy w postaci danych naszego podpisu oraz daty podpisania.

Cały dokument staje się wersją ostateczną, oznaczony tylko do odczytu, aby zapobiec jego modyfikowaniu.

Po dwukrotnym kliknięciu na „Faksymile podpisu”, możemy podejrzeć szczegóły podpisu.

Translate »