Kontakt : 61 6636111

Tworzenie podpisu cyfrowego w dokumencie

Politechnika świadczy usługi certyfikacyjne dla użytkowników wystawiając certyfikaty niekwalifikowane do użytku wewnętrznego w systemach Politechniki Poznańskiej, indywidualny plik certyfikatu jest do pobrania po zalogowaniu się do sytemu elogin pod adresem: https://elogin.put.poznan.pl

Instrukcja pobrania oraz instalacji certyfikatu ogólnego przeznaczenia jest dostępna pod adresem: https://instrukcje.put.poznan.pl/certyfikat-p12-pobieranie-z-ekonto-pracownicy-uczelni

Aby utworzyć podpis cyfrowy w dokumencie, potrzebny jest zainstalowany w naszym systemie certyfikat ogólnego przeznaczenia. Pole podpisu przypomina miejsce na podpis, które może występować na drukowanym dokumencie, jednak jego działanie jest inne. Gdy do pliku zostanie wstawiony wiersz podpisu, autor pliku może podać informacje osobie podpisującej oraz instrukcje dla niej. Jeśli elektroniczna kopia pliku zostanie otwarta przez osobę podpisującą, osoba ta zobaczy wiersz podpisu oraz powiadomienie, że jej podpis jest wymagany.

Poniższa instrukcja bazuje na dokumentach pomocy udostępnionych przez firmę Adobe pod adresem

https://helpx.adobe.com/pl/acrobat/using/digital-ids.html oraz
https://helpx.adobe.com/pl/acrobat/using/certificate-based-signatures.html#certificate_based_signatures

Tworzenie podpisu w programie Adobe Reader DC (wersja 2021.007)

Przed podpisaniem dokumentu konieczna jest instalacja certyfikatu w magazynie certyfikatów programu Adobe Acrobat. Aby tego dokonać:

 1. Uruchamiamy program Adobe Acrobat
 2. Z menu „Edycja” wybieramy „Preferencje” lub w oknie programu naciskamy kombinacje klawiszy CTRL+K

 1. Z listy „Kategorii” w lewej części okna preferencji wybieramy „Podpisy”
 2. W prawej części okna należy wybieramy „Więcej” w sekcji „Tożsamości i certyfikaty zaufane”

 1. W nowym oknie należy wybrać swój certyfikat osobisty wystawiony przez Politechnikę Poznańską.

UWAGA! Jeśli certyfikat nie jest jeszcze zainstalowany można to zrobić tutaj, jednakże certyfikat zainstalowany z tego miejsca dostępny bedzie jedynie dla programu Adobe Acrobat DC. Lepszym rozwiązaniem jest instalacja certyfikatu w systemie Windows (którka instrukcja na końcu dokumentu).

 1. Z menu w górnej części okna należy wybrać ikonę ołówka i z rozwiniętej listy wybierz „Użyj do podpisania”. Przy certyfikacie pojawi się ikona „Pióro”

 1. Zatwierdzamy zamiany i zamykamy okno preferencji.

Możemy teraz przystąpić do podpisania dokumentu

 1. Otwieramy dokument, który ma zostać podpisany
 2. Z menu „Narzędzia” wybieramy „Certyfikaty”


 1. Z nowego menu nad dokumentem wybieramy „Podpisz cyfrowo”. Zawierdzamy opcjonalny komunikat o konieczności wskazania kursorem myszy miejsca w dokumencie, w którym umieszczony zostanie „Podpis”

 1. Z okna wyboru certyfikatu wybieramy swój certyfikat i klikamy „Kontunuuj”

UWAGA! Z tego miejsca można zainstalować certyfikat, jednakże podobnie jak wspomniano powyżej będzie on dostępny jedynie dla programu Adobe Acrobat DC.

 1. W ostatnim kroku określamy stan blokady dokumentu oraz wygląd podpisu. W celu określenia wyglądu wybieramy „Utwórz” w górnej części okna. Uruchomi się kreator podpisu. Dostępne opcje to:
 • Tekst (domyślna) – prezentuje dane pobrane z certyfikatu
 • Rysuj – pozwala na odręczne narysowanie podpisu
 • Obraz – pozwala na wstawienie rysunku, np. skanu podpisu
 • Brak – Usuwa cześć danych z podpisu, ale pozostawia dane certyfikatu

W tej instrukcji zastosowano opcję „Rysuj”. Pozostałe właściwości podpisu pozostawiono bez zmian.

Po zatwierdzeniu otrzymujemy podpisany dokument. Adobe Acrobat automatycznie poprosi o jego zapisanie.

Weryfikacja podpisu dokumentu

Podpisany dokument można zweryfikować (tak jak zrobi to odbiorca dokumentu). W tym celu należy go zwyczajnie otworzyć. Istnieje szansa, że weryfikacja nie powiedzie się, a Adobe Acrobat wyświetli komunikat o problemach z podpisem.

Klikamy przycisk „Panel podpis”, aby wyświetlić szczegóły. W drzewie podpisów wybieramy ten oznaczony wykrzyknikiem, aby zapoznać się ze szczegółami.

Jeśli jeden z problemów to „Tożsamość autora podpisu jest nieznana ponieważ nie znajduje się ona na Twojej liście zaufanych certyfikatów” to należy zainstalować certyfikat publiczny:

 • swój – jeśli to my podpisaliśmy dokument
 • otrzymany od autora dokumentu

Certyfikat publiczny pracownika Politechniki Poznańskiej można uzyskać na stronie eLogin w sekcji „Certyfikaty” – „Wyszukiwanie” lub bezpośrednio pod adresem https://elogin.put.poznan.pl/?do=CertificatesSearch

Instalacja certyfikatu publicznego autora podpisu

 1. W programie Acrobat Reader wybieramy „Preferencje” z menu „Edycja”
 2. Wybierz „Podpisy” i w sekcji „Tożsamości i certyfikaty zaufane” wybieramy „Więcej”
 3. W znanym już oknie wybieramy „Zaufane certyfikaty” z listy po lewej stronie.
 4. Po załadowaniu listy certyfikatów wybieramy „Importuj”

 1. W nowym oknie wybieramy „Przeglądaj” i wskazujemy plik „CRT” dostarczony przez autora podpisu lub pobrany z eLogin
 2. Po załadowaniu pliku zaznaczamy go, a następnie w polu „Certyfikaty” zaznaczamy certyfikat i wybieramy „Zaufaj”

 1. W nowym oknie zaznaczamy „Użyj tego certyfikatu jako zaufanego certyfikatu głównego” i akceptujemy
 2. Zamknij okno preferencji i w dokumencie wykonujemy ponowną weryfikację podpisu

Gotowe!

Instalacja certyfikatu w systemie Windows

 1. Pobierz swój certyfikat (p12) ze strony eLogin
 2. Klikamy go dwukrotnie. Uruchomi się kreator importu certyfikatów.
 3. Wybieramy „Bieżący użytkownik” w sekcji „Lokalizacja”
 4. Dalej
 5. Podajemy hasło. Pozostałe opcje możemy pozostawić bez zmian
 6. Pozostawiamy „Automatycznie wybierz magazyn…” i przechodzimy dalej
 7. Kończymy kreator.

Certyfikat jest zainstalowany.

Translate »