Moje urządzenia WiFi

Moje urządzenia WiFi

W celu zarejestrowania urządzenia WiFi (drukarka, komputer stacjonarny, notebook, telefon) należy zalogować się do serwisu elogin. Z menu po lewej stronie wybieramy Dostępne systemy.   następnie: eZasoby i z podmenu wybieramy: Moje urządzenia WiFi.   Kolejnym krokiem jest kliknięcie: Dodaj urządzenie.   Otwarty zostanie formularz Dodawanie nowego urządzenia sieci bezprzewodowej, w którym wypełniamy pola: Typ urządzenia (wybieramy z listy) Nazwa urządzenia Adres MAC (karty bezprzewodowej) Zaznaczenie opcji Nadaj urządzeniu publiczny adres oznacza,Więcej oMoje urządzenia WiFi[…]

Certyfikat ADENA-CA

Certyfikat ADENA-CA

Logujemy się na swoje konto w serwisie eLogin.   Po zalogowaniu, w menu wybieramy opcję Certyfikaty a następnie Certyfikaty CA.     następnie klikamy prawym klawiszem myszki na cartyfikat głównego centrum certyfikacji (ADENA-CA) w formacie PEM   i wybieramy zapisz link jako otworzy się okno z wyborem gdzie ma zostać zapisany certyfikat. klikamy Zapisz. 

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Android 7.0

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Android 7.0

UWAGA: Zawarte w instrukcji zrzuty ekranów zostały wykonane na urządzeniach Samsung z systemem Android 7.0. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12 – Instrukcja pobierania certyfikatu p12 Wygenerowany oraz zapisany na urządzeniu certyfikat instalujemy, w tym celu w zbiorze aplikacji na naszym urządzeniu uruchamiamy manager plików, odnajdujemy i uruchamiamy nasz pobrany certyfikat.   Poproszeni zostaniemy o podanie hasła do certyfikatu (hasłoWięcej oKonfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Android 7.0[…]

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem operacyjnym Linux ze środowiskiem GNOME 3

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem operacyjnym Linux ze środowiskiem GNOME 3

1. Pobieramy certyfikat prywatny (menu: Certyfikaty -> Twoje certyfikaty) oraz certyfikat ADENA-CA (menu: Certyfikaty -> Certyfikaty CA) poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na odnośniku i wybraniu „Zapisz element docelowy jako…/Zapisz link jako…” z naszego konta w systemie eLogin. 2. Klikamy na ustawienia sieci w prawym górnym rogu ekranu, następnie nasze połączenie WiFi i z rozwiniętej listy wybieramy pozycję „Wybierz sieć”. 3. Z listy widocznych sieci WiFiWięcej oKonfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem operacyjnym Linux ze środowiskiem GNOME 3[…]

Sprawdzenie adresu MAC karty sieciowej

Sprawdzenie adresu MAC karty sieciowej

Aby sprawdzić jaki jest adres MAC (Physical Address) naszej kary sieciowej należy uruchomić wiersz poleceń w przypadku Windowsa 7 wpisując w polu uruchom polecenie cmd.exe a w Windows 10 po kliknięciu „start” samo cmd a następnie kliknąć Wiersz polecenia. Otworzy się nam aplikacja w której wpisujemy getmac -v -fo list naciskamy Enter i w odpowiedzi uzyskujemy informacje o kartach sieciowych wraz z adresem MAC (Pysical Address) każdejWięcej oSprawdzenie adresu MAC karty sieciowej[…]

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem operacyjnym Linux przy użyciu programu NetworkManager

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem operacyjnym Linux przy użyciu programu NetworkManager

Pobieramy certyfikat prywatny oraz certyfikat CA (ADENA-CA) z naszego konta w systemie eLogin. Klikamy na ustawienia sieci w prawym górnym rogu ekranu, następnie nasze połączenie WiFi i z rozwiniętej listy wybieramy pozycję „Wybierz sieć”. Z listy widocznych sieci WiFi wybieramy „eduroam” i wciskamy przycisk „Połącz”. W nowym oknie uzupełniamy pola tak jak na zamieszczonym obrazku: Wi-Fi security: WPA i WPA 2 Enterprise; Authentication: TLS; Identytity: nazwa użytkownika systemuWięcej oKonfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem operacyjnym Linux przy użyciu programu NetworkManager[…]

Jak sprawdzić date wygaśnięcia certyfikatu p12 – Windows 10

Jak sprawdzić date wygaśnięcia certyfikatu p12 – Windows 10

W celu sprawdzenia do kiedy jest ważny nasz certyfikat p12 zainstalowany w systemie klikamy na ikonę „lupy” i wpisujemy Panel sterowania. W oknie Wszystkie elementy Panelu sterowania odnajdujemy Opcje internetowe i klikamy dwukrotnie lewym klawiszem myszki. ( Jeśli mamy tylko widok Panelu sterowania klikamy na Sieć i Internet następnie Opcje internetowe. ) Otwarte zostanie nowe okno Właściwości: Internet wybieramy zakładkę Zawartość a następnie Certyfikaty. W oknie Certyfikaty wchodzimyWięcej oJak sprawdzić date wygaśnięcia certyfikatu p12 – Windows 10[…]

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem Windows 10

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem Windows 10

Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu ogólnego przeznaczenia p12. Certyfikat p12 – pobieranie   Importujemy certyfikat klikając go dwukrotnie, zgodnie z krokami poniżej: Pozostawiamy bez zmian lokalizację przechowywania (Bieżący użytkownik), klikamy Dalej     Klikamy Dalej Podajemy hasło otrzymane podczas procesu generowania certyfikatu. Opcje importu pozostawiamy bez zmian. Pozostawiamy domyślne ustawienie (AutomatycznieWięcej oKonfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem Windows 10[…]

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem Mac OS

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem Mac OS

Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12 – Instrukcja pobierania certyfikatu p12 Instalujemy certyfikat, w tym celu klikamy na nim dwukrotnie, wyświetlone zostanie okno z pytaniem o hasło do certyfikatu (znajdziemy je na swoim ekoncie). Po poprawnej instalacji certyfikatu może zostać otwarte okno „Pęku kluczy” – zamykamy je. W prawym górnym rogu ekranu klikamy ikonę sieciWięcej oKonfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem Mac OS[…]

Certyfikat p12 – pobieranie z eKonto – doktoranci / studenci

Certyfikat p12 – pobieranie z eKonto – doktoranci / studenci

Krok 1 Logujemy się na swoje konto w serwisie eLogin.   Krok 2 Po zalogowaniu, w menu wybieramy opcję Certyfikaty. Krok 3 Jeśli certyfikat danego typu był już wcześniej wygenerowany i jest jeszcze ważny, można przejść do kolejnego kroku. Aby wygenerować nowy certyfikat, należy wybrać operację Wygeneruj nowy certyfikat ogólny. Aby wygenerować nowy certyfikat służący do wgrania na kartę inteligentną, w celu logowaniaWięcej oCertyfikat p12 – pobieranie z eKonto – doktoranci / studenci[…]