Kontakt : 61 6636111

Konfiguracja sieci eduroam dla urządzeń z systemem Windows 10/11 na których pierwszy raz konfigurowana jest sieć eduroam

Instrukcja przeznaczona jest dla urządzeń na których pierwszy raz przeprowadzana jest konfiguracja sieci Eduroam. Jeśli posiadasz urządzenie na którym była już skonfigurowana sieć skorzystaj z instrukcji https://instrukcje.put.poznan.pl/konfiguracja-sieci-eduroam-na-urzadzeniach-z-systemem-windows-10/   Logujemy się w systemie elogin i z menu po lewej stronie klikamy Certyfikaty a następnie Certyfikaty CA i pobieramy 2 certyfikaty (poprzedni Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych na systemie iOS – iPad

Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12. UWAGA: Aby skonfigurować dostęp do sieci eduroam, urządzenie w tym czasie musi mieć dostęp do internetu (poprzez inną sieć Wi-Fi lub GSM) Przesyłamy certyfikat do urządzenia lub logujemy się na stronie elogin.put.poznan.pl i pobieramy certyfikat bezpośrednio Więcej…

Jak podłączyć się do sieci PUT-events-WiFi?

W celu zalogowania się do sieci PUT-events-WiFi Politechniki Poznańskiej w charakterze gościa na komputerze lub urządzeniu mobilnym (tablet, smartfon) należy uruchomić wyszukiwanie bezprzewodowej sieci wifi, a następnie wybrać sieć o nazwie PUT-events-WiFi.   po jej wybraniu zostaniemy poproszeni o wprowadzenie hasła:    i kliknięcie przycisku Połącz   Po nawiązaniu połączenia Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Android 9.0

UWAGA: Zawarte w instrukcji zrzuty ekranów zostały wykonane na urządzeniach z systemem Android 9.0. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12 – Instrukcja pobierania certyfikatu p12 Wygenerowany oraz zapisany na urządzeniu certyfikat instalujemy, w tym celu w zbiorze aplikacji na naszym urządzeniu uruchamiamy Więcej…

Moje urządzenia WiFi

W celu zarejestrowania urządzenia WiFi (drukarka, komputer stacjonarny, notebook, telefon) należy zalogować się do serwisu elogin. Z menu po lewej stronie wybieramy Dostępne systemy.   następnie: eZasoby i z podmenu wybieramy: Moje urządzenia WiFi.   Kolejnym krokiem jest kliknięcie: Dodaj urządzenie.   Otwarty zostanie formularz Dodawanie nowego urządzenia sieci bezprzewodowej, w którym wypełniamy pola: Typ urządzenia Więcej…

Certyfikat ADENA-CA

Logujemy się na swoje konto w serwisie eLogin.   Po zalogowaniu, w menu wybieramy opcję Certyfikaty a następnie Certyfikaty CA.     następnie klikamy prawym klawiszem myszki na cartyfikat głównego centrum certyfikacji (ADENA-CA) w formacie PEM   i wybieramy zapisz link jako otworzy się okno z wyborem gdzie ma zostać zapisany certyfikat. klikamy Zapisz. 

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Android 7.0

UWAGA: Zawarte w instrukcji zrzuty ekranów zostały wykonane na urządzeniach Samsung z systemem Android 7.0. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12 – Instrukcja pobierania certyfikatu p12 Wygenerowany oraz zapisany na urządzeniu certyfikat instalujemy, w tym celu w zbiorze aplikacji na naszym urządzeniu uruchamiamy Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem operacyjnym Linux ze środowiskiem GNOME 3

1. Pobieramy certyfikat prywatny (menu: Certyfikaty -> Twoje certyfikaty) oraz certyfikat ADENA-CA (menu: Certyfikaty -> Certyfikaty CA) poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na odnośniku i wybraniu „Zapisz element docelowy jako…/Zapisz link jako…” z naszego konta w systemie eLogin. 2. Klikamy na ustawienia sieci w prawym górnym rogu ekranu, następnie nasze Więcej…

Sprawdzenie adresu MAC karty sieciowej

Aby sprawdzić jaki jest adres MAC (Physical Address) naszej kary sieciowej należy uruchomić wiersz poleceń w przypadku Windowsa 7 wpisując w polu uruchom polecenie cmd.exe a w Windows 10 po kliknięciu „start” samo cmd a następnie kliknąć Wiersz polecenia. Otworzy się nam aplikacja w której wpisujemy getmac -v -fo list naciskamy Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem operacyjnym Linux przy użyciu programu NetworkManager

Pobieramy certyfikat prywatny oraz certyfikat CA (ADENA-CA) z naszego konta w systemie eLogin. Klikamy na ustawienia sieci w prawym górnym rogu ekranu, następnie nasze połączenie WiFi i z rozwiniętej listy wybieramy pozycję „Wybierz sieć”. Z listy widocznych sieci WiFi wybieramy „eduroam” i wciskamy przycisk „Połącz”. W nowym oknie uzupełniamy pola Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem Windows 10

Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu ogólnego przeznaczenia p12. Certyfikat p12 – pobieranie   Importujemy certyfikat klikając go dwukrotnie, zgodnie z krokami poniżej: Pozostawiamy bez zmian lokalizację przechowywania (Bieżący użytkownik), klikamy Dalej     Klikamy Dalej Podajemy hasło otrzymane podczas procesu generowania certyfikatu. Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem Mac OS

Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12 – Instrukcja pobierania certyfikatu p12 Instalujemy certyfikat, w tym celu klikamy na nim dwukrotnie, wyświetlone zostanie okno z pytaniem o hasło do certyfikatu (znajdziemy je na swoim ekoncie). Po poprawnej instalacji certyfikatu może zostać otwarte Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8

Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć zainstalowany certyfikat osobisty p12. Krok 2. Importujemy certyfikat klikając go dwukrotnie: W pierwszym oknie zostawiamy domyślne ustawienia (Bieżący użytkownik), klikamy Dalej. Potwierdzamy plik z certyfikatem do zaimportowania – klikamy Dalej. Podajemy hasło otrzymane podczas procesu generowania certyfikatu i upewniamy się Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Android

UWAGA: Zawarte w instrukcji zrzuty ekranów zostały wykonane na urządzeniach z systemem Android Jelly Bean 4.1.1 i 4.2.2 bez nakładek producenta. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12. Podłączamy urządzenie do komputera PC jako przenośny dysk i wgrywamy certyfikat na kartę pamięci (bezpośrednio do katalogu Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem Windows 7

Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować połączenie z siecią eduroam należy pobrać osobisty certyfikat autoryzacji p12 ze swojego ekonta. Krok 2. Instalujemy certyfikat dwukrotnie na min klikając. Uruchomiony zostanie kreator instalacji, wybieramy „Dalej >” Ponownie wybieramy „Dalej >”. Krok 3. W pole (1) „Hasło” wpisujemy klucz do certyfikatu, który otrzymaliśmy podczas generowania Więcej…

Jak podłączyć się do sieci eduroam WiFi?

Aby korzystać z sieci eduroam, na komputerze lub urządzeniu mobilnym (tablet, smartfon) trzeba zainstalować certyfikat, pobrany wcześniej z systemu https://elogin.put.poznan.pl Instrukcje pobierania certyfikatu oraz konfiguracji znajdują się na stronie certyfikat-p12   W Politechnice Poznańskiej co 12 miesięcy trzeba odnawiać certyfikat użytkownika i powtarzać operację konfiguracji urządzenia.   Po tej operacji Więcej…

Translate »