Kontakt : 61 6636111

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych na systemie iOS – iPad

Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12. UWAGA: Aby skonfigurować dostęp do sieci eduroam, urządzenie w tym czasie musi mieć dostęp do internetu (poprzez inną sieć Wi-Fi lub GSM) Przesyłamy certyfikat do urządzenia lub logujemy się na stronie elogin.put.poznan.pl i pobieramy certyfikat bezpośrednio Więcej…

Jak podłączyć się do sieci PUT-events-WiFi?

W celu zalogowania się do sieci PUT-events-WiFi Politechniki Poznańskiej w charakterze gościa na komputerze lub urządzeniu mobilnym (tablet, smartfon) należy uruchomić wyszukiwanie bezprzewodowej sieci wifi, a następnie wybrać sieć o nazwie PUT-events-WiFi.   po jej wybraniu zostaniemy poproszeni o wprowadzenie hasła:    i kliknięcie przycisku Połącz   Po nawiązaniu połączenia Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Android 9.0

UWAGA: Zawarte w instrukcji zrzuty ekranów zostały wykonane na urządzeniach z systemem Android 9.0. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12 – Instrukcja pobierania certyfikatu p12 Wygenerowany oraz zapisany na urządzeniu certyfikat instalujemy, w tym celu w zbiorze aplikacji na naszym urządzeniu uruchamiamy Więcej…

Moje urządzenia WiFi

W celu zarejestrowania urządzenia WiFi (drukarka, komputer stacjonarny, notebook, telefon) należy zalogować się do serwisu elogin. Z menu po lewej stronie wybieramy Dostępne systemy.   następnie: eZasoby i z podmenu wybieramy: Moje urządzenia WiFi.   Kolejnym krokiem jest kliknięcie: Dodaj urządzenie.   Otwarty zostanie formularz Dodawanie nowego urządzenia sieci bezprzewodowej, w którym wypełniamy pola: Typ urządzenia Więcej…

Certyfikat ADENA-CA

Logujemy się na swoje konto w serwisie eLogin.   Po zalogowaniu, w menu wybieramy opcję Certyfikaty a następnie Certyfikaty CA.     następnie klikamy prawym klawiszem myszki na cartyfikat głównego centrum certyfikacji (ADENA-CA) w formacie PEM   i wybieramy zapisz link jako otworzy się okno z wyborem gdzie ma zostać zapisany certyfikat. klikamy Zapisz. 

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Android 7.0

UWAGA: Zawarte w instrukcji zrzuty ekranów zostały wykonane na urządzeniach Samsung z systemem Android 7.0. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12 – Instrukcja pobierania certyfikatu p12 Wygenerowany oraz zapisany na urządzeniu certyfikat instalujemy, w tym celu w zbiorze aplikacji na naszym urządzeniu uruchamiamy Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem operacyjnym Linux ze środowiskiem GNOME 3

1. Pobieramy certyfikat prywatny (menu: Certyfikaty -> Twoje certyfikaty) oraz certyfikat ADENA-CA (menu: Certyfikaty -> Certyfikaty CA) poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na odnośniku i wybraniu „Zapisz element docelowy jako…/Zapisz link jako…” z naszego konta w systemie eLogin. 2. Klikamy na ustawienia sieci w prawym górnym rogu ekranu, następnie nasze Więcej…

Sprawdzenie adresu MAC karty sieciowej

Aby sprawdzić jaki jest adres MAC (Physical Address) naszej kary sieciowej należy uruchomić wiersz poleceń w przypadku Windowsa 7 wpisując w polu uruchom polecenie cmd.exe a w Windows 10 po kliknięciu „start” samo cmd a następnie kliknąć Wiersz polecenia. Otworzy się nam aplikacja w której wpisujemy getmac -v -fo list naciskamy Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem operacyjnym Linux przy użyciu programu NetworkManager

Pobieramy certyfikat prywatny oraz certyfikat CA (ADENA-CA) z naszego konta w systemie eLogin. Klikamy na ustawienia sieci w prawym górnym rogu ekranu, następnie nasze połączenie WiFi i z rozwiniętej listy wybieramy pozycję „Wybierz sieć”. Z listy widocznych sieci WiFi wybieramy „eduroam” i wciskamy przycisk „Połącz”. W nowym oknie uzupełniamy pola Więcej…

Translate »