Kontakt : 61 6636111

Konfiguracja darmowego (GPLv2) programu Cyberduck dla Windows. Program można pobrać ze strony cyberduck.

1. Zainstalować i uruchomić program Cyberduck.

2. Kliknąć przycisk Nowe połączenie lub wybrać z menu polecenie Plik -> Otwórz połączenie lub wciśnij klawisze Ctrl + O.


3. W oknie Nowe połączenie wprowadzić ustawienia (jak na ilustracji poniżej):

Typ połączenia WebDAV (HTTP/SSL)
Serwer webdav.put.poznan.pl
Port 444
Nazwa użytkownika użytkownik (z karty danych dostępowych do serwera – adres mailowy politechniczny)
Hasło hasło (z karty danych dostępowych do serwera)
Ścieżka nazwa_katalogu (pole adres na karcie danych dostępowych do serwera

 

4. Wcisnąć przycisk Połącz.

5. Poczekać, aż program nawiąże połączenie z serwerem.

W głównym folderze serwera znajdują się 3 foldery:
a. public – przeznaczony na pliki serwisu internetowego (dostępny przez serwer WWW)
b. private – przeznaczony na pliki, które nie mogą być bezpośrednio dostępne z serwera WWW, a które można na nim przechowywać
c. logs – utworzony w celu udostępnienia logów serwera WWW (pliki access_log i error_log), które można analizować samodzielnie, gdy są problemy z działaniem serwisu internetowego.

 

6. Aby wgrać pliki na serwer kliknąć 2-krotnie LPM na folderze public.

7. Kliknąć 1-krotnie LPM na ikonie Wyślij w górnym pasku.

 

8. Otworzy się okno, w którym na dysku własnego komputera trzeba wskazać plik do skopiowania na serwer i kliknąć przycisk Wybierz.

9. Na czas kopiowania pliku na serwer otworzy się okno Transfery, w którym będzie widoczny postęp kopiowania pliku.

10. Jeśli pojawi się okno z informacją „Wysłanie nieudane”, to prawdopodobnie brakuje miejsca na serwerze WWW – kopiowany plik jest zbyt duży. Należy z rozwagą usunąć niepotrzebne pliki na serwerze i powtórzyć kopiowanie nowych plików.

11. Po skopiowaniu plików na serwer zamknąć okno Transfery.

12. Aby zakończyć połączenie należy kliknąć przycisk Rozłącz (w prawym górnym narożniku okna programu) lub
wybrać z menu polecenie Idź -> Rozłącz lub wcisnąć przyciski Ctrl + Y.

Translate »