Kontakt : 61 6636111

W celu ustawienia filtra wiadomości przychodzących na maila Politechnicznego należy zalogować się na https://elogin.put.poznan.pl/email/ a następnie kliknąć w zakładkę Właściwości.

Z menu po lewej stronie klikamy Filtry.

W oknie po prawej dodajemy nowy filtr poprzez kliknięcie Utwórz filtr.

Wpisujemy nazwę naszego nowo tworzonego filtra (nazwa jest dowolna). Następnie podajemy warunki jakie mają być spełnione w danym filtrze. Opcji jest wiele w zależności jaki filtr chcemy utworzyć wybieramy odpowiedni warunek.

W naszym przypadku jest to filtr który wiadomości przychodzące z określonego maila będzie przenosił do podanego przez nas katalogu.  W tym celu ustawiamy warunek OD następnie wybieramy pasuje dokładnie i podajemy adres mailowy. 

Teraz wybieramy do jakiego katalogu mają być przenoszone filtrowane wiadomości. W części Wykonaj następujące zadanie wybieramy przenieś do folderu

klikamy przeglądaj zostanie otwarte nowe okno w którym szukamy katalogu do którego mają zostać przeniesione wiadomości lub po przez kliknięcie Nowy tworzymy katalog nowy katalog. W naszym przypadku jest to katalog Test. Po zaznaczeniu katalogu klikamy OK.

Jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie nasz filtr powinien pojawić się na liście tak jak przedstawia to obrazek poniżej.

 

W jednym filtrze można ustawić kilka warunków należy jednak pamiętać aby odznaczyć opcję nie przetwarzaj dodatkowych reguł filtra która znajduje się pod Wykonaj następujące zadanie.

Kategorie: Poczta

Translate »