Kontakt : 61 6636111

 

Politechniczna Chmura umożliwia pracownikom i studentom przechowywanie plików i ułatwia współdzielenie ich z innymi osobami.

Aby zalogować się do chmury należy wejść na stronę.
dla pracowników – chmura.put.poznan.pl
dla studentów – chmura.student.put.poznan.pl

Do logowania używamy danych jak do eLoginu.

W przypadku kiedy mamy aktywowane podwójne uwierzytelnienie w systemie eLogin zostaniemy poproszeniu o podanie kodu z urządzenia mobilnego.  

Poniższy obrazek przedstawia przykładową zawartość okna po zalogowaniu.

 

Dodawanie, edycja, udostępnianie plików i folderów

Tworzenie folderu i przesyłanie plików

W celu stworzenia folderu klikamy znaczek + (plus) następnie Folder wpisujemy nazwę i klikamy ENTER. Natomiast jeśli chcemy przesłać pliki na chmurę – klikamy Wyślij, otworzy się nam okno, w którym wybieramy pliki do przesłania i klikamy Otwórz. Wówczas pliki zaczną być przesyłane na chmurę.

 

Edycja

Aby edytować nazwę folderu lub pliku, musimy najpierw go zaznaczyć. Następnie klikamy ikonkę wielokropka. Z rozwiniętego menu wybieramy opcję Zmień nazwę.

Jeśli chcemy pobrać plik/folder – klikamy Pobierz. Tak samo postępujemy w przypadku kopiowania (Copy), wycinania (Cut) czy Usuwania.

 

Udostępnianie

Jeśli chcemy udostępnić innemu użytkownikowi plik/folder – zaznaczamy go, klikając ikonę udostępniania. Otworzą się dodatkowe opcje po prawej stronie, w których klikamy zakładkę Udostępnianie, a następnie Użytkownicy i Grupy (w przypadku udostępniania innemu pracownikowi lub studentowi/doktorantowi). W polu Współdziel z użytkownikami, grupami lub zdalnymi użytkownikiem wpisujemy adres mailowy i klikamy enter.

UWAGA ! W przypadku gdy pracownik chce udostępnić plik/folder studentowi, musi dopisać po adresie mailowym studenta (adres politechniczny) @chmura.student.put.poznan.pl w przeciwnym razie udostępnione pliki nie pojawią się u studenta. Taka sama sytuacja jest w odwrotną stronę.

Zarówno student jak i pracownik musi przynajmniej raz się zalogować do chmury w celu utworzenia profilu w przeciwnym razie nie będzie można takiej osoby dodać do udostępnianego katalogu czy pliki i będzie pojawiał się błąd podczas dodawania takiej osoby. 

student dla pracowników – imie.nazwisko@put.poznan.pl@chmura.put.poznan.pl
pracownik dla studentów – imie.nazwisko@student.put.poznan.pl@chmura.student.put.poznan.pl
pracownik dla doktoranta –  imie.nazwisko@doctorate.put.poznan.pl@chmura.student.put.poznan.pl

 

Natomiast jeśli chcemy udostępnić plik/folder komuś z „zewnątrz” (spoza uczelni) wybieramy zakładkę Linki publiczne oraz Utwórz link publiczny.

Otwarte wówczas zostanie nowe okno (obrazek poniżej), w którym można ustawić między innymi – uprawnienia do udostępnianego pliku czy folderu, a także hasło i jak długo ma być ważny nasz link. Nazwa (Link Name) nie wpływa na nazwę linku udostępnianego a więc może być dowolna. W polu Wyślij link mailem możemy podać adres mailowy osoby której chcemy udostępnić plik/folder. Po ustawieniu wszystkiego klikamy Zapisz.

W linkach publicznych pojawi się nam nasz udostępniony link (obrazek poniżej).

Mamy również możliwość edycji utworzonego linku po kliknięciu na ikonę „kółka zębatego lub udostępnienia po kliknięciu ikony Udostępniania pojawiają się dodatkowe opcje za pomocą których możemy przesłać link np. na Facebooka, google + czy po prostu e-mailem. Natomiast jeśli chcemy tylko skopiować link klikamy ikonę link zostaje wówczas zapisany w schowku systemowym.

 

Udostępnione pliki/foldery posiadają dopisek Udostępniono.

 

Ustawienia

Aby otworzyć ustawienia ogólne, należy kliknąć Ustawienia w rozwijanym menu w prawym górnym rogu za nazwą użytkownika.

Z listy po lewej stronie wybieramy Ogólne – tak jak przedstawia to obrazek poniżej. Możemy w nich uzyskać między innymi informację o ilości wolnego miejsca jakie nam pozostało (1) czy ID „naszej” chmury.

Własna grupa

Chmura umożliwia tworzenie własnych grup do których możemy przydzielać różne osoby. W ustawieniach klikamy pozycję Własna grupa i wpisujemy Nazwę grupy, a następnie klikamy Utwórz grupę.

 

W polu Dodaj użytkownika do tej grupy wpisujemy adres mailowy osoby, którą chcemy dodać (tak samo jak w przypadku udostępniania pliku/folderu). Dodanemu członkowi grupy możemy nadać role albo Właściciel grupy albo Członek.

 

Wylogowywanie

W celu wylogowania się klikamy Wyloguj w rozwijanym menu w prawym górnym rogu za nazwą użytkownika.

Kategorie: Chmura

Translate »