Kontakt : 61 6636111

Na górnym pasku Findera wybieram „Idź” i z rozwijanej listy wciskamy „Połącz z serwerem…”. Alternatywnie można użyć skrótu klawiszowego ”command” + ”k”.

W nowym oknie, w polu adresu wpisujemy adres w formie smb://adres.serwera/katalog. Aby na stałe dodać serwer do ulubionych wciskamy przycisk ze znakiem”+” . Aby się połączyć wciskamy „Połącz”.

 

Zostaniemy zapytani o użytkownika i hasło. W pozycji „Połącz się jako:” wybieramy „zarejestrowany użytkownik”, w polu „Nazwa” wprowadzamy nazwę swojego użytkownika w formie PUT\P00… gdzie P00… jest netbios-ową nazwą użytkownika (jeśli nie wiesz jaka jest Twoja netbios-owa nazwa użytkownika skontaktuj się z helpdesk), w polu „Hasło” wpisujemy swoje hasło do systemu elogin (takie jak do poczty elektronicznej). Jeśli nie chcemy być przy każdym połączeniu pytani o dane uwierzytelniające możemy zaznaczyć pole „Pamiętaj to hasło w moim pęku kluczy”. Wciskamy „Połącz”.

Jeśli wszystko wykonaliśmy poprawnie powinniśmy zobaczyć zawartość naszego udziału sieciowego.

Translate »