Kontakt : 61 6636111

Program można pobrać ze strony cyberduck.

Krok 1
Zainstalować i uruchomić program Cyberduck.

Krok 2
Kliknąć przycisk plusa (+) w dolnym lewym rogu okna programu.

Krok 3
W nowym oknie wprowadzamy ustawienia z karty dostępu (jak na ilustracji poniżej):

Typ połączenia WebDAV (HTTP/SSL)
Serwer pole adres z karty danych dostępowych do serwera: webdav.put.poznan.pl
Port 444
Nazwa użytkownika użytkownik (z karty danych dostępowych do serwera)
Hasło hasło (z karty danych dostępowych do serwera)
Ścieżka nazwa_folderu (pole adres na karcie danych dostępowych do serwera
dla serwisów wwww – /nazwa_folderu
dla stron pracowników- /adres mailowy (imię.nazwisko@put.poznan.pl)
dla stron studenckich –  /adres mailowy (imię.nazwisko@student.put.poznan.pl)

Po poprawnym wypełnieniu odpowiednich pól skonfigurowane połączenie pojawi się na liście

Aby połączyć się klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na połączenie. Zostaniemy zapytani o nazwę użytkownika i hasło (podajemy takie samo jak do eLoginu)

Krok 4
Klikamy przycisk Zaloguj.

Krok 5
Należy poczekać, aż program nawiąże połączenie z serwerem. Jeśli wszystko zostało poprawnie skonfigurowane pokaże się nam zawartość głównego katalogu.

W głównym folderze serwera znajdują się 3 foldery:
a. public – przeznaczony na pliki serwisu internetowego (dostępny przez serwer WWW)
b. private – przeznaczony na pliki, które nie mogą być bezpośrednio dostępne z serwera WWW, a które można na nim przechowywać
c. logs – utworzony w celu udostępnienia logów serwera WWW (pliki access_log i error_log), które można analizować samodzielnie, gdy są problemy z działaniem serwisu internetowego.

Krok 6
Aby wgrać pliki na serwer kliknąć 2-krotnie LPM na folderze public. Następnie klikamy przycisk Akcja i z rozwijanego menu wybieramy Wyślij.

Krok 7
Otworzy się okno, w którym na dysku własnego komputera trzeba wskazać plik do skopiowania na serwer.

Krok 8
Aby zakończyć połączenie należy kliknąć przycisk Rozłącz (w prawym górnym narożniku okna programu).

Translate »