Kontakt : 61 6636111

W celu ustawienia przekierowywania wiadomości przychodzących na maila Politechnicznego należy zalogować się na https://elogin.put.poznan.pl/email/ a następnie kliknąć w zakładkę Właściwości.

Z menu po lewej stronie klikamy Filtry.

W oknie po prawej dodajemy nowy filtr poprzez kliknięcie Utwórz filtr.

W nowo otwartym oknie wpisujemy nazwę filtra (1) następnie ustawiamy warunki jakie mają być spełnione. W naszym przypadku został wybrany Nazwany nagłówek ->X-Spam-Flag -> pasuje dokładnie -> NO (oznacza to że wszystkie wiadomości które nie są spamem).

Następnym krokiem jest ustawienie zadań jakie mają być wykonane po otrzymaniu poczty. Ustawiamy Przekieruj na adres w polu (2) podajemy adres mailowy na jaki mają zostać przekierowane maile. Jeśli chcemy aby wiadomości pozostawały na serwerze pocztowym należy dodać dodatkowe zadanie za pomocą „plusa” i wybrać Zachowaj w Skrzynce odbiorczej. Klikamy OK.

Aby zapisać filtr klikamy Zapisz.

Tak ustawiony filtr będzie przekierowywał wiadomości na podany przez nas adres mailowy pomijając wiadomości niechciane które trafiają do katalogu SPAM.

Kategorie: Poczta

Translate »