Kontakt : 61 6636111

Na nowym serwerze istnieje możliwość przeglądania logów serwera WWW – zarówno dziennika błędów jak i historii pracy serwisu (dostępu Internautów do poszczególnych podstron lub plików).

Aby pobrać aktualne logi serwera należy:

 1. Otworzyć ulubioną przeglądarkę internetową, np. Firefox.
 2. W pasku adresu wpisać adres podany na karcie dostępu do zasobów PP z dopisanym katalogiem /logs/ – całość w postaci:
  https://webdav.put.poznan.pl:444/katalog_serwisu/logs/
  (odpowiedni https://webdav.put.poznan.pl:444/katalog_serwisu znajduje się na karcie dostępu do zasobu w wierszu z etykietą Adres).
 3. Pojawi się okno do autoryzacji dostępu, w którym należy wpisać w odpowiednie pola własną nazwę użytkownika oraz hasło – z karty dostępu do zasobu.
 4. Po prawidłowym zalogowaniu w oknie przeglądarki pojawią się odsyłacze (linki) do 2 plików:
  access_log – plik historii dostępu do poszczególnych zasobów (stron lub plików) w serwisie www, zawiera informacje kiedy i jakie zasoby były pobierane
  error_log – plik dziennika błędów serwisu www, zawiera błędy wykonania skryptów PHP lub nieprawidłowe odwołania do serwera
 5. (opcjonalnie) Aby wyświetlić zawartość pliku w oknie przeglądarki należy kliknąć 1-krotnie LPM (lewy przycisk myszy) na nazwie tego pliku.
  Przeglądarka pobierze plik z serwera i wyświetli jego zawartość w oknie.
 6. (opcjonalnie) Aby pobrać plik na dysk własnego komputera należy kliknąć 1-krotnie PPM (prawy przycisk myszy) na nazwie tego pliku, a następnie z menu kontekstowego wybrać Zapisz element docelowy jako…
  Wówczas otworzy się kolejne okno, w którym należy wskazać folder, w którym ma być umieszczony pobierany plik, zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
  Przeglądarka pobierze plik z serwera i zapisze go we wskazanym miejscu na dysku komputera.
 7. Pobrany plik można przeglądać w ulubionym edytorze plików tekstowych lub w edytorze systemowym – notatnik (w Windows).
Translate »