Kontakt : 61 6636111

Ubuntu Linux 16.04.4 LTS

Na bocznym menu klikamy Pliki.

W otwartym oknie Katalog domowy z bocznego menu klikamy Połącz z serwerem.

Otworzy się okno w którym podajemy adres serwera (dane znajdują się na karcie danych dostępowych do serwera).

  • dla serwisów wwww – https://webdav.put.poznan.pl:444/nazwa_folderu
  • dla stron pracowników–  https://webdav.put.poznan.pl:444/adres mailowy (imię.nazwisko@put.poznan.pl)
  • dla stron studenckich –  https://webdav.put.poznan.pl:444/adres mailowy (imię.nazwisko@student.put.poznan.pl)

 

 

Po kliknięci Połącz otworzy się okno w którym musimy potwierdzić tożsamość strony poprzez kliknięcie przycisku TAK dopiero wówczas zostaniemy zapytani o Nazwę użytkownika i hasło.

 

 

Nazwa użytkownika oraz hasło znajduje się na karcie danych dostępowych do serwera.

 

 

Po zalogowaniu na pulpicie pojawi się folder nazwa_serwisu.put.poznan.pl.
W głównym folderze serwera znajdują się 3 foldery:
a. public – przeznaczony na pliki serwisu internetowego (dostępny przez serwer WWW)
b. private – przeznaczony na pliki, które nie mogą być bezpośrednio dostępne z serwera WWW, a które można na nim przechowywać
c. logs – utworzony w celu udostępnienia logów serwera WWW (pliki access_log i error_log), które można analizować samodzielnie, gdy są problemy z działaniem serwisu internetowego.

 

 

Pliki i foldery można kopiować przeciągając je między oknami lub kartami.

Aby zakończyć połączenie należy kliknąć  w bocznym menu przy nazwa_serwisu.put.poznan.pl.

 

 

Translate »