Kontakt : 61 6636111

Pierwszym krokiem aby zarządzać własnymi listami dystrybucyjnymi jest zalogowanie się do poczty elektronicznej. Można to zrobić za pomocą eloginu lub po przez stronę poczta.put.poznan.pl.

Po zalogowaniu odnajdujemy zakładkę Kontakty i klikamy na nią.

Z menu po lewej stronie klikamy na Listy dystrybucyjne wówczas po prawej stronie wyświetlą się nam wszystkie listy do jakich mamy dostęp.

 

Kolejnym krokiem jest wybranie listy którą chcemy edytować a następnie klikamy na przycisk Edytuj.

Otworzy się nowa zakładka w której będziemy widzieć po lewej stronie Członków listy mailingowej a po prawej listę wszystkich pracowników PP. W celu dodania nowego członka do listy klikamy na niego dwukrotnie lewym klawiszem myszki lub zaznaczamy go i klikamy przycisk Dodaj.

Po uzupełnieniu listy o nowe osoby klikamy przycisk Zapisz.

Kategorie: Poczta

Translate »