Kontakt : 61 6636111

Konfiguracja programu Total Commander (shareware) i wtyczki WebDAV dla Windows 10. UWAGA! Jest to program typu shareware, tzn. można testować wersję demonstracyjną przez 1 miesiąc, a potem trzeba za program zapłacić lub odinstalować.

Program Total Commander można pobrać np. ze strony http://totalcmd.pl/download.

1. Zainstalować i uruchomić program Total Commander.

2. Pobrać plugin do obsługi połączeń WebDAV z http://ghisler.fileburst.com/fsplugins/webdav.zip.

3. Zainstalować plugin WebDAV.
W wersji od 6.5 i nowszych wystarczy w Total Commanderze otworzyć pobrany plik (wchodząc do niego tak jak do katalogu – naciskając klawisz Enter), program sam wykryje że jest to jego plugin i zapyta się czy zainstalować – należy potwierdzić klikając na Tak.


Wyświetli się okno z propozycją folderu, w którym zostanie zainstalowana wtyczka. Potwierdzić OK.


Zamknąć okno z listą zainstalowanych wtyczek przyciskiem OK.


W wersjach Total Commandera starszych niż 6.5 należy rozpakować archiwum i wgrać jego zawartość do podkatalogu plugins/webdav w katalogu instalacji Total Commandera.

4. Z listy napędów wybrać Otoczenie sieciowe.


W panelu pojawi się lista komputerów w otoczeniu sieciowym oraz folder [WebDAV].

5. Kliknąć 2-krotnie LPM (lewy przycisk myszy) folder WebDAV. Pojawi się zawartość panelu jak poniżej.


6. Wcisnąć przycisk F7, aby wprowadzić parametry nowego połączenia.
UWAGA! Można 2-krotnie kliknąć LPM na Quick connection i od razu przejść do etapu 8. jednak wtedy parametry połączenia (wprowadzone w etapie 8.) nie zostaną zapisane i będzie trzeba je ponownie wprowadzić przy kolejnym połączeniu.

7. W oknie z etykietą Nowy folder(katalog) wprowadzić nazwę dla połączenia, np. nazwę serwisu www i zatwierdzić OK (lub przyciskiem Enter).


8. W oknie Connect do WebDAV wprowadzić ustawienia połączenia na podstawie danych z karty dostępu do zasobu.

Connect to  pole adres z karty danych dostępowych do serwera pisane bez https://:

dla serwisów wwww – webdav.put.poznan.pl:444/nazwa_folderu

dla stron pracowników-  webdav.put.poznan.pl:444/adres mailowy (imię.nazwisko@put.poznan.pl)

dla stron studenckich –  webdav.put.poznan.pl:444/adres mailowy (imię.nazwisko@student.put.poznan.pl)

User name użytkownik (z karty danych dostępowych do serwera)
Password hasło (z karty danych dostępowych do serwera)

 

9. Zatwierdzić przyciskiem OK.

10. Po połączeniu z serwerem program wyświetli zawartość głównego katalogu serwisu WWW.

Jeśli logowanie dotyczy serwisu osobistego – studenckiego lub pracownika dydaktycznego, to
w głównym folderze serwera nie ma żadnych podkatalogów. Pliki serwisu wgrywa się bezpośrednio do pustego folderu, który jest głównym folderem serwisu internetowego.

Jeśli logowanie dotyczy serwisu koła naukowego, klubu studenckiego, serwisu wydziału, instytutu lub zakładu, to
w głównym folderze serwera znajdują się 3 foldery:

a. public – przeznaczony na pliki serwisu internetowego (dostępny przez serwer WWW)
b. private – przeznaczony na pliki, które nie mogą być bezpośrednio dostępne z serwera WWW, a które można na nim przechowywać
c. logs – utworzony w celu udostępnienia logów serwera WWW (pliki access_log i error_log), które można analizować samodzielnie, gdy są problemy z działaniem serwisu internetowego.

11. Jeśli w lewym panelu okna znajduje się folder public (to jest główny katalog serwisu www), to należy kliknąć na nim 2-krotnie LPM.

12. W prawym panelu odszukać folder i plik(i), które mają być umieszczone na serwerze WWW, klikając 2-krotnie LPM na odpowiednich folderach systemu plików (jak w Eksploratorze Windows).

13. Aby skopiować pliki z własnego komputera na serwer kliknąć LPM na pliku w prawym panelu TC i wcisnąć przycisk F5 oraz potwierdzić Enter lub kliknąć LPM w przycisk OK.

14. Poczekać, aż pliki zostaną skopiowane na serwer.
Program wyświetli pasek postępu przy kopiowaniu większych plików.

15. Aby zakończyć połączenie wystarczy wybrać w lewym panelu Total Commandera inny napęd.
Połączenie automatycznie rozłączy się.

Translate »