Kontakt : 61 6636111

Instalacja Klienta

1. Uruchamiamy terminal (ctrl + alt + t)
2. Pobieramy skrypt ze strony: wget https://hellfire.put.poznan.pl/CSHELL/snx_install.sh jeśli podczas pobierania wystąpi błąd certyfikatu proszę użyć wget --no-check-certificate https://hellfire.put.poznan.pl/CSHELL/snx_install.sh


3. Uaktualniamy listę pakietów poleceniem: sudo apt-get update, podając przy tym hasło do użytkownika z uprawnieniami administratora.

Dla Ubuntu 18.04

4. Pobieramy biblioteki wymagane do obsługi klienta: sudo apt install lib32stdc++6 lib32z1 lib32readline7 lib32gcc1 libpam0g:i386 libstdc++5:i386 libx11-6:i386

Dla Ubuntu 20.04

5. Pobieramy biblioteki wymagane do obsługi klienta: sudo apt install libpam0g:i386 libstdc++5:i386 libx11-6:i386

6. Uruchamiamy pobrany skrypt: sudo sh snx_install.sh


Uruchamianie Połączenia

Aby nawiązać polecenie z serwerem VPN wpisujemy w terminal : snx -s hellfire.put.poznan.pl -u imie.nazwisko@put.poznan.pl

Dla pracowników
@put.poznan.pl
Hasło do eLoginu
Dla studentów:
@student.put.poznan.pl
Hasło do eLoginu
Dla doktorantów:
@doctorate.put.poznan.pl
Hasło do eLoginu.

6. Zostaniemy zapytani o swoje hasło do systemu elogin, a następnie o akceptację certyfikatu serwera „Do you accept? [y]es/ [N]o” wciskamy w celu zaakceptowania certyfikatu:
SNX authentication:
Please confirm the connection to gateway: *.put.poznan.pl
Root CA fingerprint: DUCT RATE TIRE ELAN BANE DAYS FEEL AWK EDIT SOUR DOME MARK
Do you accept? [y]es/[N]o:

 

 

w celu zakończenia połączenia należy wpisać komendę  snx -d

Kategorie: VPN

Translate »