Kontakt : 61 6636111

Z menu systemu operacyjnego START wybrać Komputer.

Otworzy się okno z dostępnymi dyskami lokalnymi i sieciowymi.

Kliknąć LPM (lewy przycisk myszy) na Mapuj dysk sieciowy w górnym pasku okna.
Jeśli w górnym pasku nie widać przycisku Mapuj dysk sieciowy, to rozwinąć menu dodatkowe klikając LPM w » i wybrać Mapuj dysk sieciowy z menu.


W oknie Mapowanie dysku sieciowego kliknąć checkbox Połącz przy użyciu innych poświadczeń oraz wprowadzić właściwy pełny adres i folder serwera (z karty dostępu do zasobu) do pola Folder.

dla serwisów wwww – webdav.put.poznan.pl:444/nazwa_folderu
dla stron pracowników–  webdav.put.poznan.pl:444/adres mailowy (imię.nazwisko@put.poznan.pl)
dla stron studenckich –  webdav.put.poznan.pl:444/adres mailowy (imię.nazwisko@student.put.poznan.pl)

 


W oknie Zabezpieczenia systemu Windows wprowadzić własnego użytkownika i hasło dostępu do serwera.


Jeśli system ma zapamiętać nazwę użytkownika i hasło po restarcie komputera, to należy zaznaczyć checkbox przy Zapamiętaj moje poświadczenia.

Poczekać aż system nawiąże połączenie i podłączy je jako dysk sieciowy.

Po prawidłowym utworzeniu połączenia pojawi się okno.

W głównym folderze serwera znajdują się 3 foldery:
a. public – przeznaczony na pliki serwisu internetowego (dostępny przez serwer WWW)
b. private – przeznaczony na pliki, które nie mogą być bezpośrednio dostępne z serwera WWW, a które można na nim przechowywać
c. logs – utworzony w celu udostępnienia logów serwera WWW (pliki access_log i error_log), które można analizować samodzielnie, gdy są problemy z działaniem serwisu internetowego.


Do kopiowania plików z własnego komputera na serwer można używać Eksploratora Windows lub dowolnego menedżera plików, ponieważ połączenie jest traktowane jak standardowy dysk sieciowy.
Pliki kopiuje się w sposób standardowy dla systemu Windows.

Aby rozłączyć połączenie należy kliknąć PPM (prawy przycisk myszy) na ikonie połączenia i z menu kontekstowego wybrać Odłącz.

Translate »