Kontakt : 61 6636111

Krok 1.
Aby poprawnie skonfigurować połączenie z siecią eduroam należy pobrać osobisty certyfikat autoryzacji p12 ze swojego ekonta.

Krok 2.
Instalujemy certyfikat dwukrotnie na min klikając. Uruchomiony zostanie kreator instalacji, wybieramy „Dalej >”


Ponownie wybieramy „Dalej >”.

Krok 3.
W pole (1) „Hasło” wpisujemy klucz do certyfikatu, który otrzymaliśmy podczas generowania certyfikatu i upewniamy się, że opcja (2) „Wyłącz silną ochronę…” jest odznaczona.

Wciskamy (3) „Dalej >” aby kontynuować.

Krok 4.
W kolejnym oknie zaznaczamy pozycję „Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów na podstawie typu certyfikatu” i wciskamy „Dalej >”.

Wybieramy „Zakończ” aby zakończyć proces importu certyfikatu.

Krok 5.
Jeśli wszystkie czynności przeprowadziliśmy prawidłowo zostaniemy poinformowani o pomyślnym zakończeniu importu. Zamykamy okno wciskając „OK”.

Krok 6.
Zamykamy opcje certyfikatów i udajemy się do Panelu sterowania -> Centrum Sieci i Udostępniania -> Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi.

Krok 7.
Konfigurujemy profil sieciowy w następujący sposób:

Krok 8.
Wprowadzamy:

nazwę sieci: eduroam,
typ zabezpieczeń: WPA2-enterprise,
typ szyfrowania: AES

Klikamy dalej następnie zakończ.

Krok 9.
Z listy sieci wybieramy eduroam, klikamy dwukrotnie i wybieramy zakładkę zabezpieczenia.

Krok 10.
Konfigurujemy dokładnie jak na zrzucie ekranu poniżej.

Krok 11.
Zamykamy panel i próbujemy się połączyć z siecią eduroam. Klikamy dwukrotnie na ikonę sieci bezprzewodowej prawym dolnym w rogu ekranu lub udajemy się do udajemy się do
Panelu sterowania -> Centrum Sieci i Udostępniania -> Połącz z siecią
Pojawi się następujące okno:

Wybieramy z listy sieć eduroam i klikamy połącz.

Podczas prawidłowo przeprowadzonej procedury instalacji certyfikatu jak i konfiguracji sieci bezprzewodowej eduroam nie ma potrzeby wprowadzania do systemu nazwy użytkownika i hasła do konta poczty elektronicznej/ekonta . Jeśli przy podłączaniu się do sieci eduroam system zapyta o nazwę użytkownika i hasło oznacza to, że jego konfiguracja została przeprowadzona nieprawidłowo.

UWAGA: Nazwa użytkownika i hasło do poczty elektronicznej/ekonta Politechniki Poznańskiej NIE SĄ NIGDY potrzebne przy podłączaniu się do jakiejkolwiek sieci bezprzewodowej. Wprowadzanie tych danych przy podłączaniu się do sieci bezprzewodowej grozi przechwyceniem ich przez osoby niepowołane, wykorzystujące tożsamość ich właściciela do działalności przestępczej (publikowanie treści karalnych, rozsyłanie spamu, itp..)

Translate »