Kontakt : 61 6636111

Konfiguracja konta pocztowego (POP3)

Rozpoczynamy konfiguracje konta:


Dalej:


Gdy chcemy zmienić ustawienia w istniejącej konfiguracji konta wybieramy „Zmień”

W okienku typ konta wybieramy : POP3, oraz wpisujemy swoje dane:
imię i nazwisko,
adres e-mail,
nazwę konta w postaci imie.nazwisko@put.poznan.pl
nazwę serwera poczty przychodzącej i poczty wychodzącej (poczta.put.poznan.pl)

Wybieramy przycisk w prawym dolnym rogu „Więcej ustawień” W zakładce „Serwer wychodzący” wybieramy:

W zakładce „Zaawansowane” zaznaczamy : „Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia” a następnie klikamy OK oraz Zakończ.

 

Translate »