Kontakt : 61 6636111

Krok 1
Logujemy się na swoje konto w serwisie eLogin.

 

Krok 2
Po zalogowaniu, w menu wybieramy opcję Certyfikaty.


Krok 3
Jeśli certyfikat danego typu był już wcześniej wygenerowany i jest jeszcze ważny, można przejść do kolejnego kroku.

Aby wygenerować nowy certyfikat, należy wybrać operację Wygeneruj nowy certyfikat ogólny.

Aby wygenerować nowy certyfikat służący do wgrania na kartę inteligentną, w celu logowania do systemu Windows, należy wybrać operację Wygeneruj nowy certyfikat logowania do Windows.

 

Krok 4
Jeśli certyfikat został już wygenerowany i jest ważny, można pobrać go w celu instalacji w komputerze lub innym urządzeniu, albo w celu wgrania na kartę inteligentną. W tym celu należy wybrać operację Pobierz certyfikat przy odpowiednim certyfikacie.

W formularzu pobierania certyfikatu należy wpisać swoje bieżące hasło do eKonta (to samo, którym następuje logowanie w eLogin) oraz dowolne hasło służące do zabezpieczenia pliku z certyfikatem (można użyć hasła wylosowanego przez eLogin).

Pierwsze pobranie certyfikatu ogólnego przeznaczenia wiąże się z akceptacją regulaminu dostępu do tej sieci. Należy go przeczytać i zaakceptować przed zatwierdzeniem formularza.

Po podaniu haseł i ewentualnym zatwierdzeniu regulaminu, należy wybrać operację Pobierz certyfikat. Po chwili pojawi się okno dialogowe zapisania pliku.

Należy zapamiętać miejsce zapisania pliku i hasło użyte do jego zabezpieczenia. W przypadku zagubienia pliku lub hasła, można ponownie pobrać certyfikat (nie trzeba generować nowego, jeśli bieżący jest jeszcze ważny).

 

Krok 5

Aby użyć certyfikatu należy zainstalować go w komputerze lub innym urządzeniu, albo wgrać na kartę inteligentną. Odpowiednie instrukcje dostępne są na stronie z certyfikatami (krok 2) po ich wygenerowaniu.
Należy pamiętać o okresie ważności certyfikatu. Po jego upływie certyfikat trzeba będzie wygenerować i zainstalować ponownie, powtarzając wszystkie kroki tej instrukcji. Nowy certyfikat można wygenerować w każdej chwili, także przed upływem okresu ważności starego.

Translate »