Kontakt : 61 6636111

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

W celu uruchomienia uwierzytelniania dwuskładnikowego podczas logowania do systemu eLogin należy się zalogować do systemu i z menu znajdującego się po lewej stronie kliknąć Hasło.

W nowym oknie odnajdujemy pozycję Drugi składnik uwierzytelniania i klikamy przycisk Wyświetl szczegóły.

W sekcji Uwierzytelnianie dwuskładnikowe należy kliknąć Włącz drugi składnik. System wygeneruje kod QR, który będzie nam potrzebny do konfiguracji generatora kodów numerycznych na urządzeniu osobistym (w naszym przypadku: smartfon z aplikacją Google Authenticator).

 

W aplikacji Google Authenticator naciskamy + znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Wybieramy metodę Zeskanuj kod QR i skanujemy wygenerowany kod znajdujący się na stronie.

Po prawidłowym zeskanowaniu kodu w aplikacji pojawi się pozycja eKonto PP z sześciocyfrowym ciągiem liczb. Generator będzie zmieniał ciąg co 30 sekund.

Wygenerowany w aplikacji ciąg liczb przepisujemy w miejsce oznaczone Kod drugiego składnika i zatwierdzamy.

Zostaniemy poinformowani o włączeniu uwierzytelnienia dwuetapowego i poproszeni o wprowadzenie kolejnego kodu w celu wygenerowania kodów zapasowych.

WAŻNE! Wygenerowane kody należy zapisać w bezpiecznym miejscu. Nie będzie możliwe ponowne ich wyświetlenie. Ponadto każdy z kodów można użyć tylko raz.

Kliknięcie przycisku OK przeniesie nas do okna z informacjami o aktualnym statusie naszego uwierzytelnienia.

Status: włączone oznacza, że przy następnym logowaniu do systemu eLogin po wprowadzeniu loginu i hasła oraz kliknięciu Zaloguj się, zostaniemy poproszeni o podanie kodu drugiego składnika (ciągu liczb z generatora).

Po wpisaniu kodu i kliknięciu Zatwierdź nastąpi zalogowanie. Można również zaznaczyć opcję Nie pytaj o kod w tej przeglądarce co spowoduje pomijanie tego kroku przy następnym logowaniu.

Translate »