Kontakt : 61 6636111

Prawidłowa konfiguracja klienta pocztowego

Użytkownik powinien zawsze pamiętać aby we właściwościach konta pocztowego w polach [Imię] oraz [Nazwisko] nie wpisywać swojego adresu e-mail, ponieważ często maile wysłane z tak skonfigurowanych kont uznaje się za spam. Poniżej przykłady poprawnych konfiguracji: Zimbra Thunderbird Outlook GMAIL Android Thunderbird Apple macOS MailApple   Zimbra Wybieramy zakładkę „Właściwości” Następnie Więcej…

Szyfrowanie wiadomości email – Outlook

Podczas tworzenia nowej wiadomości w celu jej zaszyfrowania oraz podpisania należy mieć zaimportowany aktualny zarówno własny certyfikat p12 oraz certyfikat crt (w przypadku Outlooka musimy przekonwertować certyfikat crt na cer)osoby do której chcemy wysłać szyfrowaną wiadomość. instrukcja pobierania certyfikatu p12 instrukcja pobierania certyfikatu publicznego użytkowania instrukcja konwersji certyfikatu crt na Więcej…

Szyfrowanie wiadomości email – Thunderbird

Podczas tworzenia nowej wiadomości w celu jej zaszyfrowania oraz podpisania należy mieć zaimportowany aktualny zarówno własny certyfikat p12 oraz certyfikat crt osoby do której chcemy wysłać szyfrowaną wiadomość. instrukcja pobierania certyfikatu p12 instrukcja pobierania certyfikatu publicznego użytkowania instrukcja dodawania certyfikatu p12 oraz crt Należy pamiętać że do odczytania szyfrowanej wiadomości Więcej…

Pobieranie certyfikatu publicznego użytkownika

W celu wyszukania oraz pobrania Certyfikat publiczny użytkownika należy zalogować się na elogin.put.poznan.pl. Z menu po lewej stronie wybieramy Certyfikaty następnie Wyszukiwanie. Na stronie Wyszukiwanie certyfikatów publicznych w polu Nazwa konta wpisujemy cały adres mailowy użytkownika (np. dla pracowników imie.nazwisko@put.poznan.pl, dla studentów imie.nazwisko@student.put.poznan.pl, itd. ) Po kliknięciu przycisku Wyszukaj otwarte Więcej…

Komunikator XMPP w systemie Android

Komunikator XMPP w systemie Android Pobieramy komunikator XMPP (np. ze sklepu Play). W naszym przypadku jest to XMPPJabberClient. Po uruchomieniu aplikacji klikamy Użyj innego serwera. Następnie klikamy 3 kropki w prawym górnym rogu i przechodzimy do ustawień. W sekcji Zaawansowane odnajdujemy Ustawienia Zaawansowane i klikamy. Zaznaczmy opcję Rozszerzone ustawienia połączenia. Więcej…

Komunikator XMPP w programie pocztowym Thunderbird

Komunikator XMPP w programie pocztowym Thunderbird W celu skonfigurowania komunikatora w programie pocztowym Thunderbird należy przejść do konfiguracji konta. W tym celu klikamy Narzędzia następnie Konfiguracja konta w nowo otwartej zakładce przechodzimy do Czynności. Wybieramy opcję Dodaj konfigurację konta komunikatora. W oknie kreatora wybieramy komunikator XMPP i klikamy Dalej. Uzupełniamy Więcej…

Thunderbird – podpis wiadomości email

Thunderbird – podpis wiadomości email Uruchamiamy klienta pocztowego Thunderbird. Prawym przyciskiem myszki klikamy na odpowiedniej skrzynce pocztowej. Wybieramy z menu pozycję Ustawienia W nowym oknie ponownie wybieramy odpowiednią skrzynkę pocztową i odnajdujemy część o nazwie Sygnaturka Zaznaczamy opcję Używaj HTML i wklejamy przygotowany kod podpisu znajdujący się w instrukcji szablon Więcej…

Zimbra – podpis wiadomości email

Zimbra – podpis wiadomości email Logujemy się do klienta pocztowego Zimbra . Wybieramy zakładkę Właściwości Następnie z menu po lewej stronie klikamy Podpisy Teraz podajemy nazwę naszego podpisu (nazwa jest dowolna) zmieniamy format na Formatuj jako HTML i klikamy na <> Otwarte zostanie okno w którym wszystko usuwamy. Następnie wklejamy Więcej…

Szablon podpisu e-mail

Szablon podpisu e-mail Kod należy skopiować i wkleić w odpowiednie miejsce w kliencie pocztowym. Należy również pamiętać o uzupełnieniu pól takich jak: prof. dr hab Imię NAZWISKO-NAZWISKO stanowisko tel. NAZWA WYDZIAŁU / DZIAŁU pl. Marii Skłodowskiej 5, 60-965 Poznań tel. +48 000 00 00 00, e-mail: nazwa.put.poznan.pl   Tylko w Więcej…

Konfiguracja uwierzytelniania dwuetapowego dla klienta pocztowego – iPad

Dodanie aplikacji w programie pocztowym Zimbra rozpoczynamy od zalogowania się do naszej skrzynki pocztowej poprzez stronę poczta.put.poznan.pl. Następnie przechodzimy do zakładki Właściwości (1), z bocznego menu po lewej stronie wybieramy Konta (2) i z sekcji Ustawienia konta głównego, znajdującej się po prawej stronie klikamy Dodaj kod aplikacji (3). W nowo otwartym oknie wpisujemy nazwę Więcej…

Konfiguracja uwierzytelniania dwuetapowego dla klienta pocztowego – na systemie andrioid

Dodanie aplikacji w programie pocztowym Zimbra rozpoczynamy od zalogowania się do naszej skrzynki pocztowej poprzez stronę poczta.put.poznan.pl. Następnie przechodzimy do zakładki Właściwości (1), z bocznego menu po lewej stronie wybieramy Konta (2) i z sekcji Ustawienia konta głównego, znajdującej się po prawej stronie klikamy Dodaj kod aplikacji (3). W nowo otwartym oknie wpisujemy nazwę Więcej…

Konfiguracja uwierzytelniania dwuetapowego dla klienta pocztowego – Outlook

Dodanie aplikacji w programie pocztowym Zimbra rozpoczynamy od zalogowania się do naszej skrzynki pocztowej poprzez stronę poczta.put.poznan.pl. Następnie przechodzimy do zakładki Właściwości (1), z bocznego menu po lewej stronie wybieramy Konta (2) i z sekcji Ustawienia konta głównego, znajdującej się po prawej stronie klikamy Dodaj kod aplikacji (3). W nowo otwartym oknie wpisujemy nazwę Więcej…

Konfiguracja uwierzytelniania dwuetapowego dla klienta pocztowego – Thunderbird

Dodanie aplikacji w programie pocztowym Zimbra rozpoczynamy od zalogowania się do naszej skrzynki pocztowej poprzez stronę poczta.put.poznan.pl. Następnie przechodzimy do zakładki Właściwości (1), z bocznego menu po lewej stronie wybieramy Konta (2) i z sekcji Ustawienia konta głównego, znajdującej się po prawej stronie klikamy Dodaj kod aplikacji (3). W nowo otwartym oknie wpisujemy nazwę Więcej…

Tworzenie filtrów wiadomości – Zimbra

W celu ustawienia filtra wiadomości przychodzących na maila Politechnicznego należy zalogować się na https://elogin.put.poznan.pl/email/ a następnie kliknąć w zakładkę Właściwości. Z menu po lewej stronie klikamy Filtry. W oknie po prawej dodajemy nowy filtr poprzez kliknięcie Utwórz filtr. Wpisujemy nazwę naszego nowo tworzonego filtra (nazwa jest dowolna). Następnie podajemy warunki Więcej…

Zarządzanie własnymi listami dystrybucyjnymi w Zimbrze

Pierwszym krokiem aby zarządzać własnymi listami dystrybucyjnymi jest zalogowanie się do poczty elektronicznej. Można to zrobić za pomocą eloginu lub po przez stronę poczta.put.poznan.pl. Po zalogowaniu odnajdujemy zakładkę Kontakty i klikamy na nią. Z menu po lewej stronie klikamy na Listy dystrybucyjne wówczas po prawej stronie wyświetlą się nam wszystkie Więcej…

Przekierowywanie poczty – Zimbra

W celu ustawienia przekierowywania wiadomości przychodzących na maila Politechnicznego należy zalogować się na https://elogin.put.poznan.pl/email/ a następnie kliknąć w zakładkę Właściwości. Z menu po lewej stronie klikamy Filtry. W oknie po prawej dodajemy nowy filtr poprzez kliknięcie Utwórz filtr. W nowo otwartym oknie wpisujemy nazwę filtra (1) następnie ustawiamy warunki jakie Więcej…

Konfiguracja klienta pocztowego na urządzeniach z systemem Android (Exchange)

!!! Konfiguracja klienta pocztowego na urządzeniach z systemem Android (Exchange) działa wyłącznie dla kont mailowych pracowników Politechniki Poznańskiej !!!. PODCZAS KONFIGURACJI NIE WYBIERAMY EXCHANGE TYLKO INNE Aby skonfigurować klienta pocztowego na urządzeniu z systemem Android wchodzimy do menu i wybieramy aplikacje pocztową. Zostanie uruchomiony konfigurator w którym wybieramy Dodaj nowe konto. Więcej…

Konfiguracja klienta pocztowego na urządzeniu iPad (Exchange)

!!! Konfiguracja klienta pocztowego na urządzeniu iPad (Exchange) działa wyłącznie dla kont mailowych pracowników Politechniki Poznańskiej !!!. Aby skonfigurować klienta pocztowego na urządzeniu iPad klikamy na ikonę aplikacji Mail . Zostajemy przeniesieni do konfiguratora w którym wybieramy Exchange. Zostanie otwarte nowe okienko w którym proszeni jesteśmy o podanie adresu mailowego (politechnicznego) Więcej…

Konfiguracja uwierzytelniania dwuetapowego dla poczty pracowniczej

W celu skonfigurowania uwierzytelniania dwuetapowego w programie pocztowym Zimbra należy zalogować się do skrzynki pocztowej poprzez stronę poczta.put.poznan.pl a następnie przejść do zakładki Właściwości (1) z bocznego menu po lewej stronie wybieramy Konta (2) i z części o nazwie Ustawienia konta głównego znajdujące się po prawej stronie klikamy Skonfiguruj uwierzytelnianie dwuetapowe Więcej…

Konfiguracja klienta poczty e-mail apple mail w systemie macOS

Uruchamiany klienta poczty Mail. Jeśli jest to nasze pierwsze uruchomienie zostanie uruchomiony kreator konfiguracji skrzynki pocztowej. Jeśli nie jest to nasze pierwsze uruchomienie programu i posiadamy już jakieś skonfigurowane skrzynki pocztowe, na górnym pasku menu programu wybieramy „Mail”, następnie „Dodaj konto…”. Z listy wybieramy „Inne konto pocztowe…” i wciskamy „Dalej” Więcej…

Konwersja certyfikatu crt na cer

W celu przekonwertowania certyfikatu publicznego crt (Instrukcja pobierania certyfikatu crt) który wcześnie pobraliśmy z eKonta należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszki na certyfikat. Otworzy się okno certyfikatu w którym klikamy zakładkę Szczegóły a następnie Kopiuj do pliku… Uruchomiony zostanie kreator eksportu certyfikatów. klikamy Dalej w kolejnym oknie pozostawiamy ustawienia jakie Więcej…

Dodawanie certyfikatu p12 oraz cer – Outlook

Certyfikaty p12 oraz cer mogą służyć do zaszyfrowywania przesyłanych danych (np. wiadomości e-mail ) pomiędzy użytkownikami w tym celu należy dodać do programu pocztowego zarówno certyfikat ogólnego przeznaczenia p12 oraz publiczny certyfikat cer osoby do której chcemy wysłać wiadomość. Dodanie certyfikatu ogólnego przeznaczenia p12 Dodawanie certyfikatu publicznego cer osoby do Więcej…

Dodawanie certyfikatu p12 oraz crt – Thunderbird

Certyfikaty p12 oraz cer mogą służyć do zaszyfrowywania przesyłanych danych (np. wiadomości e-mail ) pomiędzy użytkownikami w tym celu należy dodać do programu pocztowego zarówno certyfikat ogólnego przeznaczenia p12 oraz publiczny certyfikat crt osoby do której chcemy wysłać wiadomość. Dodawanie certyfikatu ogólnego przeznaczenia p12 Dodawanie certyfikatu publicznego crt osoby do Więcej…

Dodawanie certyfikatu publicznego – Outlook 2016

Z górnego menu w zakładce Narzędzia główne klikamy na Książka adresowa. z listy kontaktów wybieramy osobę dla której wygenerowaliśmy wcześniej certyfikat. Klikamy na nią prawym klawiszem myszki i wybieramy Właściwości. W nowo otwartym oknie w zakładce Kontakt klikamy Certyfikat tak jak jest to przedstawione na poniższym obrazku. Klikamy na Importuj Więcej…

Dodawanie certyfikatu publicznego crt – Thunderbird

Z głównego (poziomego) menu wybierz opcję Narzędzia następnie Opcje. W nowo otwartym oknie przechodzimy do zakładki Zaawansowane a następnie Certyfikaty tak jak przedstawia to obrazek poniżej. Kolejnym krokiem jest kliknięcie Zarządzaj certyfikatami. W otwartym oknie (Menadżer certyfikatów) przechodzimy do zakładki Osoby i klikamy Importuj.   Odszukujemy zapisany wcześniej certyfikat crt Więcej…

Thunderbird – konfiguracja konta pocztowego (IMAP oraz POP3)

Z głównego (poziomego) menu wybierz opcję Narzędzia następnie Konfiguracja konta. W otwartym oknie klikamy na Czynności oraz Dodaj konfigurację konta pocztowego. Wpisujemy Imię Nazwisko Adres e-mail: dla pracowników: @put.poznan.pl dla studentów: @student.put.poznan.pl dla doktorantów: @doctorate.put.poznan.pl Hasło: do eloginu Klikamy kontynuuj Następnym krokiem jest kliknięcie Konfiguracja zaawansowana uzupełniamy ustawienia konfiguracji zaawansowanej Więcej…

Thunderbird – konfiguracja konta pocztowego (POP3)

Z głównego (poziomego) menu wybierz opcję Narzędzia następnie Konfiguracja konta. W otwartym oknie klikamy na Czynności oraz Dodaj konfigurację konta pocztowego. Wpisujemy Imię Nazwisko Adres e-mail: imię.nazwisko@put.poznan.pl Hasło: do eloginu Klikamy kontynuuj Następnym krokiem jest kliknięcie Konfiguracja zaawansowana uzupełniamy ustawienia konfiguracji zaawansowanej Nazwa Użytkownika Serwera poczty przychodzącej: imię.nazwisko@put.poznan.pl Nazwa Użytkownika Więcej…

Microsoft Outlook 2010 – konfiguracja konta pocztowego

Konfiguracja konta pocztowego (POP3) Rozpoczynamy konfiguracje konta: Dalej: Gdy chcemy zmienić ustawienia w istniejącej konfiguracji konta wybieramy „Zmień” W okienku typ konta wybieramy : POP3, oraz wpisujemy swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę konta w postaci imie.nazwisko@put.poznan.pl nazwę serwera poczty przychodzącej i poczty wychodzącej (poczta.put.poznan.pl) Wybieramy przycisk w Więcej…

Microsoft Outlook 2007 – konfiguracja klienta pocztowego (POP3, IMAP)

Krok 1 Wstępna konfiguracja Po uruchomieniu programu wybieramy menu 'Narzędzia’ następnie 'Ustawienia kont…’ W zakładce 'Poczta e-mail’ klikamy przycisk 'Nowy…’   Zaznaczamy 'Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów’, klikamy 'Dalej>’   Wybieramy 'Internetowa poczta e-mail’, klikamy 'Dalej>’   Krok 2 Szczegółowa konfiguracja Konto typu POP3 Konto typu IMAP Więcej…

Translate »