Kontakt : 61 6636111

Certyfikaty p12 oraz cer mogą służyć do zaszyfrowywania przesyłanych danych (np. wiadomości e-mail ) pomiędzy użytkownikami w tym celu należy dodać do programu pocztowego zarówno certyfikat ogólnego przeznaczenia p12 oraz publiczny certyfikat crt osoby do której chcemy wysłać wiadomość.

Dodawanie certyfikatu ogólnego przeznaczenia p12
Dodawanie certyfikatu publicznego crt osoby do której chcemy wysłać wiadomość

Certyfikat ogólnego przeznaczenia p12 należy pobrać ze swojego eKonta. Instrukcje pobierania certyfikatu znajdują się na stronie  Certyfikat p12

Certyfikat publiczny crt osoby do której chcemy wysłać wiadomość należy pobrać z eKonta. Instrukcje pobierania certyfikatu znajdują się na stronie Certyfikat crt

 


W prawym górnym narożniku programu pocztowego klikamy ikonę „3 poziomych kresek” następnie z rozwiniętego menu wybieramy Opcje i ponownie Opcje

W nowo otwartym oknie przechodzimy do zakładki Zaawansowane a następnie Certyfikaty tak jak przedstawia to obrazek poniżej. Kolejnym krokiem jest kliknięcie Zarządzaj certyfikatami.

 

Dodawanie certyfikatu ogólnego przeznaczenia p12

W otwartym oknie (Menadżer certyfikatów) przechodzimy do zakładki Użytkownik i klikamy Importuj.

Odszukujemy zapisany wcześniej certyfikat p12 zaznaczamy go i klikamy Otwórz poproszeni zostaniemy o podanie hasła podanego podczas generowania certyfikatu klikamy OK.

W przypadku kiedy pojawi się nam ostrzeżenie takie jak na poniższym obrazku klikamy OK certyfikat pojawi się na liście.

Następnie ponownie OK Certyfikat w tym momencie został dodany.

 

Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki Organy certyfikacji (1) z listy certyfikatów odszukujemy ADENA-CA (2) następnie klikamy Edytuj ustawienia zaufania… (3) w nowo otwartym oknie zaznaczamy Ten certyfikat identyfikuje użytkowników poczty (4) na koniec klikamy OK i ponownie OK potwierdzając ustawienia i jeszcze raz OK zamykając okno Opcji

 

Dodanie certyfikatu publicznego crt

W otwartym oknie (Menadżer certyfikatów) przechodzimy do zakładki Osoby i klikamy Importuj.

Odszukujemy zapisany wcześniej certyfikat crt

zaznaczamy go i klikamy Otwórz następnie OK i ponownie OK. 

Certyfikat w tym momencie został dodany.

Translate »