Kontakt : 61 6636111

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych na systemie iOS – iPad

Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12. UWAGA: Aby skonfigurować dostęp do sieci eduroam, urządzenie w tym czasie musi mieć dostęp do internetu (poprzez inną sieć Wi-Fi lub GSM) Przesyłamy certyfikat do urządzenia lub logujemy się na stronie elogin.put.poznan.pl i pobieramy certyfikat bezpośrednio Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Android 9.0

UWAGA: Zawarte w instrukcji zrzuty ekranów zostały wykonane na urządzeniach z systemem Android 9.0. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12 – Instrukcja pobierania certyfikatu p12 Wygenerowany oraz zapisany na urządzeniu certyfikat instalujemy, w tym celu w zbiorze aplikacji na naszym urządzeniu uruchamiamy Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Android 7.0

UWAGA: Zawarte w instrukcji zrzuty ekranów zostały wykonane na urządzeniach Samsung z systemem Android 7.0. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12 – Instrukcja pobierania certyfikatu p12 Wygenerowany oraz zapisany na urządzeniu certyfikat instalujemy, w tym celu w zbiorze aplikacji na naszym urządzeniu uruchamiamy Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem operacyjnym Linux ze środowiskiem GNOME 3

1. Pobieramy certyfikat prywatny (menu: Certyfikaty -> Twoje certyfikaty) oraz certyfikat ADENA-CA (menu: Certyfikaty -> Certyfikaty CA) poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na odnośniku i wybraniu „Zapisz element docelowy jako…/Zapisz link jako…” z naszego konta w systemie eLogin. 2. Klikamy na ustawienia sieci w prawym górnym rogu ekranu, następnie nasze Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem operacyjnym Linux przy użyciu programu NetworkManager

Pobieramy certyfikat prywatny oraz certyfikat CA (ADENA-CA) z naszego konta w systemie eLogin. Klikamy na ustawienia sieci w prawym górnym rogu ekranu, następnie nasze połączenie WiFi i z rozwiniętej listy wybieramy pozycję „Wybierz sieć”. Z listy widocznych sieci WiFi wybieramy „eduroam” i wciskamy przycisk „Połącz”. W nowym oknie uzupełniamy pola Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem Windows 10

Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu ogólnego przeznaczenia p12. Certyfikat p12 – pobieranie   Importujemy certyfikat klikając go dwukrotnie, zgodnie z krokami poniżej: Pozostawiamy bez zmian lokalizację przechowywania (Bieżący użytkownik), klikamy Dalej     Klikamy Dalej Podajemy hasło otrzymane podczas procesu generowania certyfikatu. Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem Mac OS

Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12 – Instrukcja pobierania certyfikatu p12 Instalujemy certyfikat, w tym celu klikamy na nim dwukrotnie, wyświetlone zostanie okno z pytaniem o hasło do certyfikatu (znajdziemy je na swoim ekoncie). Po poprawnej instalacji certyfikatu może zostać otwarte Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8

Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć zainstalowany certyfikat osobisty p12. Krok 2. Importujemy certyfikat klikając go dwukrotnie: W pierwszym oknie zostawiamy domyślne ustawienia (Bieżący użytkownik), klikamy Dalej. Potwierdzamy plik z certyfikatem do zaimportowania – klikamy Dalej. Podajemy hasło otrzymane podczas procesu generowania certyfikatu i upewniamy się Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Android

UWAGA: Zawarte w instrukcji zrzuty ekranów zostały wykonane na urządzeniach z systemem Android Jelly Bean 4.1.1 i 4.2.2 bez nakładek producenta. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12. Podłączamy urządzenie do komputera PC jako przenośny dysk i wgrywamy certyfikat na kartę pamięci (bezpośrednio do katalogu Więcej…

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem Windows 7

Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować połączenie z siecią eduroam należy pobrać osobisty certyfikat autoryzacji p12 ze swojego ekonta. Krok 2. Instalujemy certyfikat dwukrotnie na min klikając. Uruchomiony zostanie kreator instalacji, wybieramy „Dalej >” Ponownie wybieramy „Dalej >”. Krok 3. W pole (1) „Hasło” wpisujemy klucz do certyfikatu, który otrzymaliśmy podczas generowania Więcej…

Translate »