Kontakt : 61 6636111

Wprowadzenie

W przeglądarce wpisujemy adres intranet.put.poznan.pl/user. Pozwoli nam to przejść do strony logowania.

Aby zalogować się w serwisie należy wprowadzić w polach:
Nazwa użytkownika: – swój login
Hasło: – hasło

Pola zaznaczone gwiazdką są wymagane.

 

 

Ekran po zalogowaniu

Po udanym logowaniu użytkownik zobaczy powyższy ekran, z prawej strony znajduje się blok z jego loginem oraz elementami menu.

 

Elementy menu

Moje konto – powrót do ekranu po zalogowaniu, można tam zmienić pewne ustawienia dotyczące konta użytkownika

Dodaj zawartość – przenosi do okna wyboru rodzaju dodawanych treści

Wyloguj – wylogowanie z systemu

 

Po kliknięciu na Dodaj zawartość pojawi się menu z rodzajami treści, tutaj użytkownik decyduje o tym jaki rodzaj treści będzie dodawany.

 

Wybieramy opcję Publikacja

 

Z grupy Słowniki wybieramy dział, w którym publikujemy oraz sterowanie. Możemy tutaj ustawić rodzaj dokumentu. Przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL można wybrać kilka elementów naraz.
Dzięki opcji Strona główna intranetu możemy zdecydować czy umieścić nasz artykuł na stronie głównej czy pozostawić go tylko na podstronie naszego działu.

Nadajemy tytuł naszej publikacji (obowiązkowe pole Tytuł).

 

Kolejny krok to wypełnienie pól Skrót oraz Treść.

Załączniki

Jeżeli wpis posiada załączniki można je dodać w tym polu. Należy wskazać plik, a następnie go opisać.

Po dodaniu załącznika można nadać mu opis, domyślnie jest to nazwa pliku, ale można wpisać dowolny opis. Opcja Przeglądaj pozwala na zdecydowanie czy załącznik ma być wyświetlany czy tylko dodany do wpisu i widoczny tylko przy edycji.

Usunięcie załącznika

Aby usunąć załącznik należy zaptaszkować opcję Usuń przy danym załączniku, a następnie przejść do następnego
kroku i kliknąć na Zachowaj.

Zapisywanie

Aby zapisać wypełniony formularz należy kliknąć na zachowaj.

 

Usuwanie istniejącego wpisu

Opcji Usuń używamy tylko gdy chcemy usunąć cały wpis, włącznie ze wszystkimi załącznikami.

Rozpocznij edycję artykułu.

Na samym dole formularza kliknij opcję usuń.

Potwierdź usunięcie wpisu na kolejnym ekranie.

Translate »