Kontakt : 61 6636111

!!! Konfiguracja klienta pocztowego na urządzeniu iPad (Exchange) działa wyłącznie dla kont mailowych pracowników Politechniki Poznańskiej !!!.

Aby skonfigurować klienta pocztowego na urządzeniu iPad klikamy na ikonę aplikacji Mail . Zostajemy przeniesieni do konfiguratora w którym wybieramy Exchange.

Zostanie otwarte nowe okienko w którym proszeni jesteśmy o podanie adresu mailowego (politechnicznego) oraz Opisu (opis jest dowolny).

Po wypełnieniu obydwu pól klikamy Dalej. Pojawi się okno z informacja „Chcesz się zalogować do…” wybieramy wówczas Konfiguruj ręcznie.

Podajemy adres email (politechniczny) oraz hasło i wciskamy Dalej.

W kolejnym oknie uzupełniamy pola:

Serwer: poczta.put.poznan.pl
Użytkownik: podajemy adres mailowy

po uzupełnieniu klikamy Dalej.

Jeżeli wykonaliśmy wszystko prawidłowo powinno pojawić się okno jak poniżej, na którym wybieramy Zachowaj, spowoduje to zakończenie konfiguracji aplikacji mailowej i przeniesienie nas do skrzynki odbiorczej.

Translate »