Kontakt : 61 6636111

Konfiguracja klienta pocztowego za pomocą Exchange nie działa dla kont pocztowych studenckich oraz doktoranckich. Proponujemy zastosować IMAP.

Krok 1

Klikamy przycisk Windows – pokazuje się menu z listą kafelków; Klikamy kafelek Poczta

 

Krok 2

Po uruchomieniu programu klikamy Dodaj konto

Krok 3

W okienku, które się pokazało klikamy pozycję Exchange (Exchange, Office 365).

Krok 4

Podajemy adres e-mail, klikamy Dalej

Adresy mailowe:
dla pracowników: @put.poznan.pl
dla studentów: @student.put.poznan.pl
dla doktorantów: @doctorate.put.poznan.pl

Krok 5

Wpisujemy hasło i klikamy Zaloguj się.

Krok 6

Poprawiamy nazwę użytkownika do formatu


dla pracowników: @put.poznan.pl
dla studentów: @student.put.poznan.pl
dla doktorantów: @doctorate.put.poznan.p
l


okienko Domena pozostawiamy puste.

Krok 7

Pojawia się okienko informujące o problemie z konfiguracją, klikamy Zaawansowane.

Krok 8

W oknie, które się pojawiło wpisujemy w polu Serwer:

dla pracowników: poczta.put.poznan.pl
dla studentów: poczta.student.put.poznan.pl
dla doktorantów: poczta.student.put.poznan.pl

a w polu Nazwa konta wpisujemy przyjazną nazwę.

Krok 9

Pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu konfiguracji konta. Może również się pojawić komunikat o konieczności akceptacji zwiększenia bezpieczeństwa komputera – należy kliknąć Wymuś te zasady.

Translate »