Kontakt : 61 6636111

W celu przekonwertowania certyfikatu publicznego crt (Instrukcja pobierania certyfikatu crt) który wcześnie pobraliśmy z eKonta należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszki na certyfikat. Otworzy się okno certyfikatu w którym klikamy zakładkę Szczegóły a następnie Kopiuj do pliku…

Uruchomiony zostanie kreator eksportu certyfikatów.

klikamy Dalej

w kolejnym oknie pozostawiamy ustawienia jakie jak są przedstawione na obrazku powyżej i klikamy ponownie Dalej.

Następnym krokiem jest nadanie nazwy nowemu certyfikatowi i wyznaczenie miejsca w którym chcemy go zapisać poprzez kliknięcie przycisku Przeglądaj… (proponujemy wpisać taką samą nazwę jaką miał pobrany certyfikat z eKonta) i klikamy Dalej oraz Zakończ.

UWAGA ! Jeśli nie klikniemy przycisku Przegladaj… tylko wpiszemy nazwę pliku zostanie on utworzony w tym samym miejscu w którym znajduje się certyfikat crt pobrany z eKonta.

Zostajemy poinformowani o pomyślnym eksporcie certyfikatu klikamy OK.

Proces konwersji został ukończony

Translate »