Kontakt : 61 6636111

Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu ogólnego przeznaczenia p12.
Certyfikat p12 – pobieranie

 

Importujemy certyfikat klikając go dwukrotnie, zgodnie z krokami poniżej:
Pozostawiamy bez zmian lokalizację przechowywania (Bieżący użytkownik), klikamy Dalej

 

 

Klikamy Dalej

Podajemy hasło otrzymane podczas procesu generowania certyfikatu. Opcje importu pozostawiamy bez zmian.


Pozostawiamy domyślne ustawienie (Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów…), klikamy Dalej.


Klikamy Zakończ.


Potwierdzamy instalację certyfikatu głównego (o ile wcześniej nie był zainstalowany w systemie) – klikamy Tak.


Potwierdzamy komunikat o pomyślnym imporcie certyfikatu.

 

Podłączenie do sieci eduroam

Wersja uproszczona:
Klikamy, lub dotykamy ikony sieci bezprzewodowej w zasobniku systemowym
Gdy pokaże się panel boczny, wybieramy myszką, lub palcem sieć eduroam, zaznaczmy Połącz automatycznie i klikamy (lub dotykamy) Połącz. Połączenie powinno zostać nawiązane.

Wersja tradycyjna:
Klikamy na ikonkę sieci bezprzewodowej w zasobniku systemowym prawym klawiszem myszki, lub przytrzymujemy palcem by wywołać menu podręczne. Klikamy Otwórz centrum sieci i udostępniania


Klikamy Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć.

Wybieramy Ręczne nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową


Konfigurujemy ustawienia sieci:
Nazwa sieci: eduroam
Typ zabezpieczeń: WPA2-Enterprise
klikamy Dalej


Klikamy Zmień ustawienia połączenia


Przełączamy się na zakładkę Zabezpieczenia i wybieramy z listy: Microsoft: Karta inteligentna lub inny certyfikat


Klikamy Ustawienia; w nowo otwartym okienku wyłączamy ustawienie Sprawdź tożsamość serwera weryfikując certyfikat; zamykamy oba okienka. Połączenie powinno zostać nawiązane.

Translate »