Kontakt : 61 6636111

1. Klikamy na „START” (1) a następnie prawym klawiszem myszki na Komputer (2)

2. Na rozwiniętej liście klikamy Właściwości (3) otworzy się nam okno z informacjami o naszym komputerze. W sekcji Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej klikamy Zmień ustawienia (4) tak jak jest to przedstawione na obrazku poniżej.

 

3. Otworzy się okno o nazwie Właściwości systemu w zakładce Nazwa komputera (5) klikamy przycisk Zmień (6) w oknie które się pokaże w polu Nazwa komputera (7) wpisujemy nazwę komputera. Następnie klikamy przycisk więcej  w celu wpisania prawidłowego sufiksu  i klikamy OK.

Po wprowadzeniu nazwy klikamy i sufiksu OK (8) zostanie wyświetlony komunikat.

 

Klikamy OK a następnie zamknij. Pojawi się okno informujące że aby dokonane zmiany mogły zostać zastosowane konieczne jest ponowne uruchomienie komputera klikamy Uruchom ponownie teraz tak jak przedstawia to obrazek poniżej.

 

Gdy komputer uruchomi się ponownie jego nazwa będzie już zmieniona.

Translate »