Kontakt : 61 6636111

Klikamy prawym klawiszem myszki na następnie na System (2)

Otworzy się okno Ustawienia w którym klikamy na Informacje o systemie (3) tak jak jest to pokazane na obrazku poniżej.

Z okna o nazwie System w sekcji Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej klikamy Zmień ustawienia (4) tak jak na obrazku poniżej.

Otworzy się okno o nazwie Właściwości systemu w zakładce Nazwa komputera (5) klikamy przycisk Zmień (6) w oknie które się pokaże w polu Nazwa komputera (7) wpisujemy nazwę komputera.

Następnie klikamy przycisk więcej (8) w celu wpisania prawidłowego sufiksu (9) i klikamy OK (10) i jeszcze raz OK (11)

Klikamy OK a następnie zamknij. Pojawi się okno informujące że aby dokonane zmiany mogły zostać zastosowane konieczne jest ponowne uruchomienie komputera klikamy Uruchom ponownie teraz tak jak przedstawia to obrazek poniżej.

Gdy komputer uruchomi się ponownie jego nazwa będzie już zmieniona.

Translate »