Kontakt : 61 6636111

eKursy – Reset kursu

eKursy – Reset kursu UWAGA! Funkcja resetu usuwa wszystkie podejścia studentów w danym kursie, przed wykonaniem resetu upewnij się czy wykonałeś kopię kursu na serwer archiwizacji! 1. Uruchom kurs, który chcesz zresetować. Następnie przejdź do ustawień kursu. 2. Wybierz opcję „Reset”. 3. Otwiera się menu konfiguracyjne resetu, który chcemy przeprowadzić. Więcej…

eKursy – Archiwizacja kursów

eKursy – Archiwizacja kursów 1. Logujemy się na platformę eKursy, a następnie po prawej ekranu wybieramy przycisk „Zarządzaj archiwizacją”. 2. Dostępne są 2 opcje wyszukania kursu: za pomocą wyszukiwarki (opcja „Szukaj kursu”) lub za pomocą drzewka katalogowego (opcja „Przeglądaj kategorię”). Wybieramy opcję „Przeglądaj kategorię”. 3. Na ekranie pojawi nam się Więcej…

eKursy – Importowanie ocen w eProto

W celu pobrania ocen z systemu eKursy należy: Otworzyć wybrany protokół w celu wypełniania ocen. W menu nad listą studentów wybrać przycisk Zaawansowane. Wybrać pozycję Importuj oceny z systemu Moodle (eKursy). Otworzy się nowe okno, w którym z listy rozwijanej należy wybrać prowadzony przez siebie kurs (system eProto wyświetla tylko Więcej…

Translate »