Kontakt : 61 6636111

eKursy – sprawdzanie obecności, aktywność frekwencja

1. Wybieramy opcję „Dodaj aktywność lub zasób”

2. Wybieramy aktywność „Frekwencja”

3. Konfigurujemy aktywność

3.1 Sekcja Ogólne

  • Temat – nazwa pod którą widoczna będzie ta aktywność w kursie
  • Opis – pole opisu aktywności
  • Wyświetl opis na stronie kursu – włączenie tej opcji sprawi, że opis będzie widoczny na „stronie głównej” kursu

3.2. Sekcja Ocena

Ocena – pozwala na wybór czy chcemy oceniać obecność studentów, do wyboru mam brak oceniania, ocena przy użyciu stworzonej wcześniej skali lub przydzielenie konkretnej liczby punktów

Na potrzeby instrukcji wybieram skale „Żaden” czyli nie oceniam obecności.

4. Po wybraniu opcji „Zapisz i wróć do kursu widzimy dodaną aktywność wraz z opisem

5. Otwieramy aktywność

5.1. Zakładka „Zestaw statusów”

Zakładka statusów odpowiada za definiowanie ocen/statusów jakie będą otrzymywać studenci za dopisanie się do listy obecności lubi nie.

  • Skrót – skróty widoczne w późniejszych raportach z zestawienia statusów, wynikają ze skrócenia słów w języku angielskim (np. obecność z ang. Presence, skrót P), skróty można zmieniać
  • Opis – opis danego statusu
  • Punkty – ilość punktów przydzielana za dany status
  • Dostępne do studentów (minuty) – ilość czasu (w minutach), którą mają studenci na dopisanie się do listy obecności po rozpoczęciu sesji

W moim przypadku do 15min po dopisaniu się student otrzymuje status „obecny”, status „zwolniony” i „nieobecny” przy ustawieniu 0min nie jest w ogóle widoczny dla studenta

Automatycznie ustawiany, gdy nie jest zaznaczony – wybieramy status jaki otrzyma student kiedy nie dopiszę się do listy

Wybrałem, że student, który nie wpiszę się na listę otrzymuje status „nieobecny”

5.2. Zakładka „Dodaj sesję”

5.2.1. „Dodaj sesję”

   • Grupy – w tym kroku możemy wybrać czy chcemy ograniczyć listę obecności dla danej grupy np. laboratoryjnej, bądź wybrać wszystkich w kursie
   • Data sesji – wybieramy datę spotkania, jeżeli będziemy chcieli dodać w późniejszym etapie więc spotkań jednocześnie to będzie ona traktowana jako data początkowa
   • Czas – ustawiamy przedział godzinowy w jakim odbywa się spotkań
   • Utwórz wydarzenie w kalendarzu dla sesji – jeżeli wybierzemy tę opcję to terminy sprawdzania sesji będą widoczne w kalendarzu (prawe, niebieskie menu w systemie eKursy, zakładka kalendarz) zarówno dla studentów jak i pracowników związanych z kursem

5.2.2 „Dodaj sesje wielokrotnie”

   • Powtarzaj powyższą sesję – włączenie tej opcji powoduje to, że wygenerujemy więcej niż jedną listę obecności
   • Powtarzaj w dniu – wybieramy dzień tygodnia w jakich chcemy, żeby dana lista obecności się powtarzała
   • Powtarzaj co – wybieramy co ile tygodni ma się powtarzać dana lista obecności
   • Powtarzaj aż – wybieramy datę do kiedy maja wygenerować się listy obecności

W moim przypadku wybrałem, że zostaną wygenerowane listy obecności co tydzień w czwartek do 30.01.2021.

5.2.3. „Rejestrowanie przez studenta”

   • Zezwalaj studentom na rejestrowanie obecności – włączenie tej opcji pozwala studentowi na samodzielne dopisanie się do listy obecności
   • Automatyczne oznaczanie – możliwe TYLKO przy ZAPISIE studenta do kursu, a nie jego każdorazowym wejściu. Zalecamy, by studenci rejestrowali obecność ręcznie.

6. Po dodaniu sesji możemy zobaczyć efekty w zakładce „Sesje”

7. Możemy sprawdzić listę obecności

7.1. Zakładka „Raport”

Widzimy tutaj listę studentów, którą możemy wyświetlić w pełnym wymiarze (wszystkich studentów) lub wyszczególnić daną grupę.

7.2. Podsumowanie raportu

Po wybraniu przycisku „Podsumowanie” widzimy znacznie uproszczoną tabelę z zestawionymi statystykami obecności (w formie liczbowej i procentowej) dla listy studentów co znacznie ułatwia jej sprawdzanie.

Translate »