Kontakt : 61 6636111

eKursy – Wyłączenie przycisków ukończenia

Wyłączenie przycisku ukończenia aktywności 1. W celu wyłączenia przycisku „Oznacz jako wykonane” przechodzimy do edycji ustawień kursu. Wybieramy trybiki dostępne u góry obok logo eKursy: 2. Następnie z dostępnego menu wybieramy opcję „Zmień ustawienia kursu”. 3. Dalej rozwijamy sekcję „Śledzenie ukończenia”. 4. W polu „Włącz śledzenie ukończenia” wybieramy wartość „Nie”.

eKursy – Reset kursu

eKursy – Reset kursu UWAGA! Funkcja resetu usuwa wszystkie podejścia studentów w danym kursie, przed wykonaniem resetu upewnij się czy wykonałeś kopię kursu na serwer archiwizacji! 1. Uruchom kurs, który chcesz zresetować. Następnie przejdź do ustawień kursu. 2. Wybierz opcję „Reset”. 3. Otwiera się menu konfiguracyjne resetu, który chcemy przeprowadzić. Więcej…

eKursy – Archiwizacja kursów

eKursy – Archiwizacja kursów 1. Logujemy się na platformę eKursy, a następnie po prawej ekranu wybieramy przycisk „Zarządzaj archiwizacją”. 2. Dostępne są 2 opcje wyszukania kursu: za pomocą wyszukiwarki (opcja „Szukaj kursu”) lub za pomocą drzewka katalogowego (opcja „Przeglądaj kategorię”). Wybieramy opcję „Przeglądaj kategorię”. 3. Na ekranie pojawi nam się Więcej…

eKursy – Importowanie ocen w eProto

W celu pobrania ocen z systemu eKursy należy: Otworzyć wybrany protokół w celu wypełniania ocen. W menu nad listą studentów wybrać przycisk Zaawansowane. Wybrać pozycję Importuj oceny z systemu Moodle (eKursy). Otworzy się nowe okno, w którym z listy rozwijanej należy wybrać prowadzony przez siebie kurs (system eProto wyświetla tylko Więcej…

eKursy – Lista obecności (frekwencja)

eKursy – sprawdzanie obecności, aktywność frekwencja 1. Wybieramy opcję „Dodaj aktywność lub zasób” 2. Wybieramy aktywność „Frekwencja” 3. Konfigurujemy aktywność 3.1 Sekcja Ogólne Temat – nazwa pod którą widoczna będzie ta aktywność w kursie Opis – pole opisu aktywności Wyświetl opis na stronie kursu – włączenie tej opcji sprawi, że Więcej…

eKursy – dodawanie i konfiguracja aktywności eMeeting

1. Aktywność EMeeting EMeeting to system konferencji internetowych wykorzystywany do nauki online. Celem projektu jest umożliwienie prowadzącym skutecznego zaangażowania studentów zdalnych. Projekt wspiera zajęcia online na żywo, oraz współpracę grupową ze studentami. EMeeting obsługuje udostępnianie w czasie rzeczywistym slajdów (w tym tablicy), audio, wideo, czat, emotikon i ekranu. Możliwe jest Więcej…

eKursy – Śledzenie aktywności studentów

Każda aktywność i zasób, w edycji ustawień posiada sekcję „Ukończenie aktywności”. Opcje dostępne w tej zakładce pozwalają na efektywne sprawdzenie aktywności studentów. Typ śledzenia ukończenia (w liście rozwijanej) należy wybrać w zależności od potrzeb. Typ „Pokaż aktywność jako kompletną, gdy warunki są spełnione” sprawdza, czy student wykonał daną aktywność (w Więcej…

eKursy – Dziennik ocen

eKursy pozwalają na ocenianie przesłanych przez studentów prac lub wykonywanych przez nich zadań. Istnieją szerokie możliwości konfiguracji sposobu i wizualizacji oceniania. W obrębie kursu występuje dziennik ocen, który można modyfikować. By przejść do dziennika ocen w kursie należy wybrać sekcję „Oceny”. W tym celu należy po prostu kliknąć w odnośnik, Więcej…

eKursy – Tworzenie kursu

Tworzenie kursu Do stworzenia kursu potrzebne są uprawnienia koordynatora dla kategorii, w której prowadzą Państwo zajęcia dydaktyczne takie uprawnienia posiadają koordynatorzy eLearning powołani na Państwa wydziale. By kurs został stworzony przez koordynatora należy mu to zgłosić drogą e-mailową. Przykładowa wiadomość e-mail: Dzień dobry, Proszę o utworzenie kursów w kategorii … Więcej…

eKursy – Logowanie

Logowanie Logowanie do platformy e-learningowej Politechniki Poznańskiej Platforma eKursy jest dostępna spoza sieci Politechnicznej. Logowanie odbywa się przez system eLogin. Po zalogowaniu do systemu elogin.put.poznan.pl, należy wybrać z listy dostępnych systemów pozycję eKursy. System automatycznie przekieruje użytkownika do portalu eKursy. Drugim sposobem logowania jest logowanie się bezpośrednio z platformy eKursy. Po Więcej…

eKursy – Spotkania Zoom

UWAGA: Dla poprawnego działa wtyczki wymagane jest posiadanie konta w ZOOM, które zostało dodane do politechnicznego panelu administracyjnego ZOOM. W przypadku konta, które nie jest dodane, wtyczka będzie generować poniższy błąd: Aby zostać dodany do panelu proszę o zgłoszenie się na: admin-zoom@put.poznan.pl 1. Wybieramy opcję w swoim kursie „Dodaj aktywność Więcej…

Translate »