Kontakt : 61 6636111

1. Aktywność EMeeting

EMeeting to system konferencji internetowych wykorzystywany do nauki online. Celem projektu jest umożliwienie prowadzącym skutecznego zaangażowania studentów zdalnych. Projekt wspiera zajęcia online na żywo, oraz współpracę grupową ze studentami.

EMeeting obsługuje udostępnianie w czasie rzeczywistym slajdów (w tym tablicy), audio, wideo, czat, emotikon i ekranu. Możliwe jest także nagrywanie całej zawartości do późniejszego odtwarzania.

W obrębie eKursy wtyczka EMeeting umożliwia m.in.:

 • Utworzenie wielu łączy do aktywności online w ramach dowolnego kursu,
 • Ograniczenie studentom dołączanie do sesji, dopóki prowadzący (moderator) nie dołączy do sesji,
 • Uruchomienie EMeeting w osobnym oknie przeglądarki,
 • Utworzenie niestandardowej wiadomości powitalnej, która pojawi się u góry okna czatu podczas dołączania do sesji,
 • Określenie daty otwarcia / zamknięcia dołączenia do sesji, która pojawi się w kalendarzu Moodle,
 • Nagrywanie sesji,
 • Dostęp do nagrań i zarządzanie nimi.

2. Dodawanie aktywności

Funkcja wideokonferencji jest domyślnie dostępna dla studentów będących uczestnikami kursu.

Dodanie aktywności eMeeting jest możliwe po uruchomieniu trybu edycji. W tym celu należy wybrać zielony przycisk w górnym menu, obok logo:

Następnie prowadzący wybiera w której sekcji chce umieścić aktywność. W celu jej dodania wybiera opcje „Dodaj aktywność lub zasób”.

Uruchomi się okno, w którym istnieje wybór jednej z opcji. Należy wybrać „eMeeting”.

Kliknąć ikonę eMeeting. Po kliknięciu przycisku pojawi się strona dodawania „eMeeting”.

2.1. Rodzaj wystąpienia – to wybór typu dla aktywności. Możliwe są trzy opcje:

 • Pokój/aktywność z nagraniami – wideokonferencja z opcją nagrywania.
 • Tylko pokój/aktywność – tylko wideokonferencja.
 • Tylko nagrania – tylko nagrywanie, bez słuchaczy w czasie rzeczywistym.

2.2. Ustawienia ogólne

  • Nazwa wirtualnego pokoju – należy podać nazwę wideokonferencji.
  • Wyślij powiadomienie – opcja przesłania powitania, które pojawi się w oknie wideokonferencji.

  Po kliknięciu „Pokaż więcej…”

   • Opis – opis wideokonferencji.
   • Wyświetl opis na stronie kursu – opcja czy wyświetlić opis pod nazwą wideokonferencji na głównej stronie kursu.

  W zależności od wyboru typu aktywności dostępne są opcje.

  3. „Pokój/aktywność z nagraniami”

  3.1. Ustawienia ogólne – takie same jak w punkcie 2.

  3.2. Ustawienia aktywności pokoju

  • Wiadomość powitalna
  • Poczekaj na moderatora (czyli prowadzący)
  • Sesja może być nagrywana

  3.3. Zawartość prezentacji plik, który wyświetli się w oknie jako prezentacja. Można go wgrać w późniejszym czasie również.

  3.4. Uczestnicy

  • Dodaj uczestnika – dodawanie użytkowników do wideokonferencji.
   • Wszyscy zapisani uczestnicy – wszyscy uczestnicy kursu.
   • Rola – wideokonferencja dostępna tylko dla uczestników o określonej roli.
   • Użytkownik – wideokonferencja tylko dla uczestników, którzy zostali zdeklarowani z imienia i nazwiska.
  • Lista uczestników
   • Wszyscy zapisani użytkownicy jako:
    • Viewer – wszyscy zapisani uczestnicy są jako widzowie, oprócz moderatora, który stworzył pokój.
    • Moderator – wszyscy mają takie prawa jak moderator.

  3.5. Harmonogram sesji

  • Dołączanie (do sesji) otwarte – od…
  • Dołączanie (do sesji) zamknięte – do…

  Należy włączyć opcję wybierając kwadrat obok napisu „Włącz”.

  3.6. Ogranicz dostęp

  • Możliwe jest dodanie ograniczenia dostępu np. ustawienie, że student musi należeć do wydziału, kierunku, grupy dziekańskiej.

  4. „Tylko pokój/aktywność” – ZALECAMY WYBÓR DANEJ OPCJI!

  4.1. Ustawienia ogólne
  4.2. Ustawienia aktywności/pokoju
  4.3. Uczestnicy
  4.4. Harmonogram sesji
  4.5. Ogranicz dostęp

  5. „Tylko nagranie”

  5.1. Ustawienia ogólne
  5.2. Ogranicz dostęp

  6. Przejście do wideokonferencji

  W celu wyboru wideokonferencji należy wybrać poprzez kliknięcie pokój, który stworzony został w kursie.

  Otworzy się strona z opcją dołączenia do pokoju. Należy kliknąć „Dołącz do sesji”.

  WAŻNE!

  Jeśli w obrębie kursu zdefiniowane są grupy i wykład ma być prowadzony dla jednej z nich np. „grupa A”, wybieramy z opcji wyboru „Osobne grupy” – „Grupa A”. Jednak by mieć dostęp do takiej funkcjonalności w ustawieniach kursu należy mieć WŁĄCZONĄ opcję „Osobne grupy”.

  Włączenie opcji osobne grupy w ustawieniach kursu:

  Dalej użytkownik po kliknięciu „Dołącz do sesji” zostanie przeniesiony do okna wideokonferencji.

  W zależności od roli użytkownika w kursie zostaną mu nadane odpowiednie prawa. Tylko prowadzący/autor kursu ma możliwość prelekcji prezentacji i udostępniania ekranu.

  Translate »