Kontakt : 61 6636111

eKursy – Reset kursu

UWAGA! Funkcja resetu usuwa wszystkie podejścia studentów w danym kursie, przed wykonaniem resetu upewnij się czy wykonałeś kopię kursu na serwer archiwizacji!

1. Uruchom kurs, który chcesz zresetować. Następnie przejdź do ustawień kursu.

2. Wybierz opcję „Reset”.

3. Otwiera się menu konfiguracyjne resetu, który chcemy przeprowadzić. Możemy ustawić ręcznie opcje w kursie, które chcemy aby zostały wyczyszczone.

Istotna rzeczą jest wypisanie studentów z kursu, usunięcie ich podejść oraz nadanie nowej daty rozpoczęcia i zakończenia kursu.

Można również wybrać opcję „Wybierz domyślne” co spowoduje zaznaczanie opcji usunięcia całej aktywności studentów z kursu.

4. Wybieramy przycisk „Resetuj kurs”, aby zatwierdzić zmiany.

5. Kurs został zresetowany.

Informujemy, że w ramach resetowania kursu nie są usuwani studenci dodani innymi metodami niż ręczna i samodzielna. By usunąć studentów dodanych z wykorzystaniem innych metod  należy usunąć całą metodę zapisu.

W tym celu należy przejść do zakładki „Uczestnicy”.
Następnie wybrać trybik.

Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję „Metody zapisów”. Dalej usunąć metodę klikając symbol kosza.

*Jeśli nie jesteśmy pewni, którą metodą zapisywaliśmy użytkowników możemy podejrzeć ich liczbę w kolumnie „Użytkownicy”.

Translate »