Kontakt : 61 6636111

Konwersja certyfikatu crt na cer

W celu przekonwertowania certyfikatu publicznego crt (Instrukcja pobierania certyfikatu crt) który wcześnie pobraliśmy z eKonta należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszki na certyfikat. Otworzy się okno certyfikatu w którym klikamy zakładkę Szczegóły a następnie Kopiuj do pliku… Uruchomiony zostanie kreator eksportu certyfikatów. klikamy Dalej w kolejnym oknie pozostawiamy ustawienia jakie Więcej…

Dodawanie certyfikatu p12 oraz cer – Outlook

Certyfikaty p12 oraz cer mogą służyć do zaszyfrowywania przesyłanych danych (np. wiadomości e-mail ) pomiędzy użytkownikami w tym celu należy dodać do programu pocztowego zarówno certyfikat ogólnego przeznaczenia p12 oraz publiczny certyfikat cer osoby do której chcemy wysłać wiadomość. Dodanie certyfikatu ogólnego przeznaczenia p12 Dodawanie certyfikatu publicznego cer osoby do Więcej…

Dodawanie certyfikatu p12 oraz crt – Thunderbird

Certyfikaty p12 oraz cer mogą służyć do zaszyfrowywania przesyłanych danych (np. wiadomości e-mail ) pomiędzy użytkownikami w tym celu należy dodać do programu pocztowego zarówno certyfikat ogólnego przeznaczenia p12 oraz publiczny certyfikat crt osoby do której chcemy wysłać wiadomość. Dodawanie certyfikatu ogólnego przeznaczenia p12 Dodawanie certyfikatu publicznego crt osoby do Więcej…

Dodawanie certyfikatu publicznego – Outlook 2016

Z górnego menu w zakładce Narzędzia główne klikamy na Książka adresowa. z listy kontaktów wybieramy osobę dla której wygenerowaliśmy wcześniej certyfikat. Klikamy na nią prawym klawiszem myszki i wybieramy Właściwości. W nowo otwartym oknie w zakładce Kontakt klikamy Certyfikat tak jak jest to przedstawione na poniższym obrazku. Klikamy na Importuj Więcej…

Translate »