Kontakt : 61 6636111

Zainstaluj i uruchom program WinSCP. Po kliknięciu Nowe połączenie wypełnij formularz Sesja.

Z rozwijanej listy Protokół pliku wybierz WebDAV, szyfrowanie ustaw na Niejawne szyfrowanie TLS/SSL.
W polu Nazwa hosta wpisz webdav.put.poznan.pl, port 444.
Nazwa użytkownika to politechniczny adres mailowy, hasło – aktualne hasło do ekonta.

Po uzupełnianiu wszystkich pól kliknij Zaawansowane. W nowo otwartym oknie kliknij Katalogi (po lewej stronie), a następnie w polu Zdalny katalog wpisz:

Dla serwisów www – /nazwa katalogu
Dla osobistej strony WWW- /adres mailowy (imię.nazwisko@put.poznan.pl)
Dla stron studenckich osobistych – /adres mailowy (imię.nazwisko@student.put.poznan.pl)

 

Kliknij OK i Zapisz. Pojawi się okno Zapisz sesję jako – tutaj podaj dowolną nazwę pod jaką chcesz zapisać połączenie na liście.

Żeby uzyskać połączenie wystarczy je wybrać, klikając dwukrotnie na utworzonym połączeniu lub kliknąć Logowanie.  Zostaniemy poproszeniu o hasło wpisujemy je i klikamy OK.

Po udanym logowaniu w oknie po prawej stronie pojawią się nam Katalogi serwisów (jeśli pole zdalny katalog pozostawiliśmy puste) lub katalogi logs, private, public, tmp które znajdują się wewnątrz głównego katalogu danego serwisu.

Aby rozłączyć połączenie – kliknij prawym klawiszem myszki na zakładce z połączeniem i z rozwijanej listy wybierz Rozłącz.

Translate »