Konfiguracja .htaccess w uczelnianych serwisach WWW

Konfiguracja .htaccess w uczelnianych serwisach WWW

Na nowym serwerze stron WWW można korzystać z plików .htaccess – standardowych plików konfiguracyjnych Apache dla konfiguracji katalogów serwisu. Zmienione ustawienia obowiązują zarówno dla katalogu, w którym umieszczono plik .htaccess jak i wszystkich plików i podkatalogów zawartych w strukturze tego katalogu. Plik ten odczytywany jest podczas każdego żądania dotyczącego plików danego katalogu, więc przy rozbudowanychWięcej oKonfiguracja .htaccess w uczelnianych serwisach WWW[…]

Konfiguracja połączenia WebDAV w systemie Ubuntu Linux 16.04.4 LTS

Konfiguracja połączenia WebDAV w systemie Ubuntu Linux 16.04.4 LTS

Ubuntu Linux 16.04.4 LTS Na bocznym menu klikamy Pliki. W otwartym oknie Katalog domowy z bocznego menu klikamy Połącz z serwerem. Otworzy się okno w którym podajemy adres serwera (dane znajdują się na karcie danych dostępowych do serwera). dla serwisów wwww – https://webdav.put.poznan.pl:444/nazwa_folderu dla stron pracowników–  https://webdav.put.poznan.pl:444/adres mailowy (imię.nazwisko@put.poznan.pl) dla stron studenckich –  https://webdav.put.poznan.pl:444/adres mailowyWięcej oKonfiguracja połączenia WebDAV w systemie Ubuntu Linux 16.04.4 LTS[…]

Konfiguracja połączenia WebDAV w systemie Ubuntu Linux LTS

Konfiguracja połączenia WebDAV w systemie Ubuntu Linux LTS

Ubuntu 10.04 (Gnome) Podłączenie zasobu w środowisku graficznym Gnome systemu Ubuntu Linux 10.4 (LTS). 1. W menu systemowym wybrać polecenie Places → Connect to Server. 2. W oknie Connect to Server wprowadzić ustawienia (jak na ilustracji poniżej): Typ połączenia WebDAV (HTTP/SSL) Serwer webdav.put.poznan.pl Port 444 Nazwa użytkownika użytkownik (z karty danych dostępowych do serwera) HasłoWięcej oKonfiguracja połączenia WebDAV w systemie Ubuntu Linux LTS[…]

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie Cyberduck (macOS)

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie Cyberduck (macOS)

Program można pobrać ze strony cyberduck. Krok 1 Zainstalować i uruchomić program Cyberduck. Krok 2 Kliknąć przycisk plusa (+) w dolnym lewym rogu okna programu. Krok 3 W nowym oknie wprowadzamy ustawienia z karty dostępu (jak na ilustracji poniżej): Typ połączenia WebDAV (HTTP/SSL) Serwer pole adres z karty danych dostępowych do serwera: webdav.put.poznan.pl Port 444Więcej oKonfiguracja połączenia WebDAV w programie Cyberduck (macOS)[…]

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie Finder (macOS)

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie Finder (macOS)

Aby nawiązać połączenie z serwerem za pomocą protokołu WebDAV z wykorzystaniem programu Finder, na pasku menu programu przechodzimy do pozycji „Idź” i z rozwiniętej listy wybieramy „Połącz z serwerem…”.     W nowym oknie, w polu „Adres serwera”, podajemy odpowiedni adres oraz nazwę katalogu otrzymane na karcie danych dostępowych w formacie https://webdav.put.poznan.pl:444/nazwa_katalogu dla serwisów wwwwWięcej oKonfiguracja połączenia WebDAV w programie Finder (macOS)[…]

Konfiguracja połączenia WebDAV w systemie Windows 7

Konfiguracja połączenia WebDAV w systemie Windows 7

Z menu systemu operacyjnego START wybrać Komputer. Otworzy się okno z dostępnymi dyskami lokalnymi i sieciowymi. Kliknąć LPM (lewy przycisk myszy) na Mapuj dysk sieciowy w górnym pasku okna. Jeśli w górnym pasku nie widać przycisku Mapuj dysk sieciowy, to rozwinąć menu dodatkowe klikając LPM w » i wybrać Mapuj dysk sieciowy z menu. WWięcej oKonfiguracja połączenia WebDAV w systemie Windows 7[…]

Konfiguracja połączenia WebDAV w systemie Windows 10

Konfiguracja połączenia WebDAV w systemie Windows 10

Konfiguracja połączenia WebDAV w systemie operacyjnym Windows 10. 1. Klikamy na ikonę . Otworzy się okno z dostępnymi dyskami lokalnymi i sieciowymi. 2. Kliknąć LPM (lewy przycisk myszy) na Ten komputer a następnie Komputer w w górnym pasku okna. Pojawi się menu z ikoną Mapuj dysk sieciowy, na którą klikamy LPM. 3. W oknie MapowanieWięcej oKonfiguracja połączenia WebDAV w systemie Windows 10[…]

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie Cyberduck (Windows)

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie Cyberduck (Windows)

Konfiguracja darmowego (GPLv2) programu Cyberduck dla Windows. Program można pobrać ze strony cyberduck. 1. Zainstalować i uruchomić program Cyberduck. 2. Kliknąć przycisk Nowe połączenie lub wybrać z menu polecenie Plik -> Otwórz połączenie lub wciśnij klawisze Ctrl + O. 3. W oknie Nowe połączenie wprowadzić ustawienia (jak na ilustracji poniżej): Typ połączenia WebDAV (HTTP/SSL) SerwerWięcej oKonfiguracja połączenia WebDAV w programie Cyberduck (Windows)[…]

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie BitKinex (Windows)

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie BitKinex (Windows)

Konfiguracja darmowego (freeware) programu BitKinex dla Windows XP/Vista/7. Program można pobrać ze strony http://www.bitkinex.com/download. 1. Zainstalować i uruchomić program BitKinex. 2. Z menu programu wybrać polecenie File -> Quick Connect lub wcisnąć przycisk F11. 3. W oknie BitKinex: Quick Connect wprowadzić właściwe ustawienia połączenia na podstawie danych z karty dostępu do zasobu (adres, użytkownik, hasło).Więcej oKonfiguracja połączenia WebDAV w programie BitKinex (Windows)[…]

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie Total Commander (Windows)

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie Total Commander (Windows)

Konfiguracja programu Total Commander (shareware) i wtyczki WebDAV dla Windows 10. UWAGA! Jest to program typu shareware, tzn. można testować wersję demonstracyjną przez 1 miesiąc, a potem trzeba za program zapłacić lub odinstalować. Program Total Commander można pobrać np. ze strony http://totalcmd.pl/download. 1. Zainstalować i uruchomić program Total Commander. 2. Pobrać plugin do obsługi połączeńWięcej oKonfiguracja połączenia WebDAV w programie Total Commander (Windows)[…]