Kontakt : 61 6636111

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie WinSCP (Windows)

Zainstaluj i uruchom program WinSCP. Po kliknięciu Nowe połączenie wypełnij formularz Sesja. Z rozwijanej listy Protokół pliku wybierz WebDAV, szyfrowanie ustaw na Niejawne szyfrowanie TLS/SSL. W polu Nazwa hosta wpisz webdav.put.poznan.pl, port 444. Nazwa użytkownika to politechniczny adres mailowy, hasło – aktualne hasło do ekonta. Po uzupełnianiu wszystkich pól kliknij Zaawansowane. W nowo otwartym oknie kliknij Katalogi (po Więcej…

Konfiguracja .htaccess w uczelnianych serwisach WWW

Na nowym serwerze stron WWW można korzystać z plików .htaccess – standardowych plików konfiguracyjnych Apache dla konfiguracji katalogów serwisu. Zmienione ustawienia obowiązują zarówno dla katalogu, w którym umieszczono plik .htaccess jak i wszystkich plików i podkatalogów zawartych w strukturze tego katalogu. Plik ten odczytywany jest podczas każdego żądania dotyczącego plików Więcej…

Konfiguracja połączenia WebDAV w systemie Ubuntu Linux 16.04.4 LTS

Ubuntu Linux 16.04.4 LTS Na bocznym menu klikamy Pliki. W otwartym oknie Katalog domowy z bocznego menu klikamy Połącz z serwerem. Otworzy się okno w którym podajemy adres serwera (dane znajdują się na karcie danych dostępowych do serwera). dla serwisów wwww – https://webdav.put.poznan.pl:444/nazwa_folderu dla stron pracowników–  https://webdav.put.poznan.pl:444/adres mailowy (imię.nazwisko@put.poznan.pl) dla Więcej…

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie Cyberduck (Windows)

Konfiguracja darmowego (GPLv2) programu Cyberduck dla Windows. Program można pobrać ze strony cyberduck. 1. Zainstalować i uruchomić program Cyberduck. 2. Kliknąć przycisk Nowe połączenie lub wybrać z menu polecenie Plik -> Otwórz połączenie lub wciśnij klawisze Ctrl + O. 3. W oknie Nowe połączenie wprowadzić ustawienia (jak na ilustracji poniżej): Więcej…

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie BitKinex (Windows)

Konfiguracja darmowego (freeware) programu BitKinex dla Windows XP/Vista/7. Program można pobrać ze strony http://www.bitkinex.com/download. 1. Zainstalować i uruchomić program BitKinex. 2. Z menu programu wybrać polecenie File -> Quick Connect lub wcisnąć przycisk F11. 3. W oknie BitKinex: Quick Connect wprowadzić właściwe ustawienia połączenia na podstawie danych z karty dostępu Więcej…

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie Total Commander (Windows)

Konfiguracja programu Total Commander (shareware) i wtyczki WebDAV dla Windows 10. UWAGA! Jest to program typu shareware, tzn. można testować wersję demonstracyjną przez 1 miesiąc, a potem trzeba za program zapłacić lub odinstalować. Program Total Commander można pobrać np. ze strony http://totalcmd.pl/download. 1. Zainstalować i uruchomić program Total Commander. 2. Więcej…

Translate »