Kontakt : 61 6636111

Zimbra – podpis wiadomości email

Logujemy się do klienta pocztowego Zimbra . Wybieramy zakładkę Właściwości

Następnie z menu po lewej stronie klikamy Podpisy

Teraz podajemy nazwę naszego podpisu (nazwa jest dowolna)

zmieniamy format na Formatuj jako HTML

i klikamy na <>

Otwarte zostanie okno w którym wszystko usuwamy.

Następnie wklejamy do niego skopiowany kod szablonu podpisu

Tylko w języku Polskim

<footer-wrapper style="font-family: sans-serif; margin-bottom: 2.5rem;">
<footer class="container" style="width: 100%; margin: 5rem 2.5rem 2.5rem">
<div class="danetel" style="display: flex; flex-direction: row">
<div class="danepl-danetel" style="margin-right: 2.5rem;">prof. dr hab
<br />Imię NAZWISKO-NAZWISKO
<br />stanowisko
<br />tel. +48 600 00 00 00
</div>
</div>
<div class="logo" style="margin: 2.5rem 0;"> <img src="https://www.put.poznan.pl/pliki/logo/pp-putlogopelne-napis.png" style="height: 5rem; width: auto;"> </div>
<div class="danetelpp" style="display: flex; flex-direction: row">
<div class="danepl-danetelpp" style="margin-right: 2.5rem;"><strong>POLITECHNIKA POZNAŃSKA</strong>
<br />NAZWA WYDZIAŁU / DZIAŁU
<br />pl. Marii Skłodowskiej 5, 60-965 Poznań
<br />tel. +48 000 00 00 00, e-mail: nazwa.put.poznan.pl
<br />www.put.poznan.pl
</div>
</div>
</footer>
</footer-wrapper>

W języku Polskim i Angielskim

<footer-wrapper style="font-family: sans-serif; margin-bottom: 2.5rem;">
<footer class="container" style="width: 100%; margin: 5rem 2.5rem 2.5rem 2.5rem;">
<div class="danetel" style="display: flex; flex-direction: row">
<div class="danepl-danetel" style="margin-right: 2.5rem;">prof. dr hab
<br />Imię NAZWISKO-NAZWISKO
<br />stanowisko
<br />tel. +48 600 00 00 00
</div>
<hr style="min-height: 100%; max-height: 100vh; margin: 0;"/>
<div class="daneen-danetel" style="margin-left: 2.5rem;">First name LAST NAME
<br />academic degree
<br />function
<br />PH. +48 600 00 00 00
</div>
</div>
<div class="logo" style="margin: 2.5rem 0;"> <img src="https://www.put.poznan.pl/pliki/logo/pp-putlogopelne-napis.png" style="height: 5rem; width: auto;"> </div>
<div class="danetelpp" style="display: flex; flex-direction: row">
<div class="danepl-danetelpp" style="margin-right: 2.5rem;"><strong>POLITECHNIKA POZNAŃSKA</strong>
<br />NAZWA WYDZIAŁU / DZIAŁU
<br />pl. Marii Skłodowskiej 5, 60-965 Poznań
<br/>tel. +48 000 00 00 00, e-mail: nazwa.put.poznan.pl
<br />www.put.poznan.pl </div>
<hr style="min-height: 100%; max-height: 100vh; margin: 0;"/>
<div class="daneen-danetelpp" style="margin-left: 2.5rem;"><strong>POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY</strong>
<br />DEPARTMENT / UNIT NAME
<br />pl. Marii Skłodowskiej 5, 60-965 Poznań
<br />PH. +48 000 00 00 00, e-mail: nazwa.put.poznan.pl
<br />www.put.poznan.pl </div>
</div>
</footer>
</footer-wrapper>

 

 

Klikamy OK. W oknie podglądu uzupełniamy dane.

podgląd dla języka polskiego

podgląd dla wersji dwu języcznej

 

W części Korzystanie z podpisów ustawiamy kiedy nasz podpis ma być zastosowany oraz w którym miejscu ma się pojawiać.

Na koniec klikamy Zapisz

Kategorie: Poczta

Translate »