Kontakt : 61 6636111

 

Niechciana poczta, która trafia automatycznie do folderu SPAM jest w nim przechowywana przez 30 dni od daty dostarczenia. Po 30 dniach jest automatycznie kasowana i nie ma możliwości jej odzyskania.

Okres 1 miesiąca jest na tyle długi, że można sprawdzić czy oczekiwana wiadomość nie trafiła do SPAM-u jako niechciana lub niezamówiona korespondencja (reklamowa).

Oczywiście można kasować zawartość folderu SPAM na bieżąco.

Kategorie: Poczta

Translate »