Kontakt : 61 6636111

Szablon podpisu e-mail

Kod należy skopiować i wkleić w odpowiednie miejsce w kliencie pocztowym.
Należy również pamiętać o uzupełnieniu pól takich jak:

prof. dr hab
Imię NAZWISKO-NAZWISKO
stanowisko
tel.

NAZWA WYDZIAŁU / DZIAŁU
pl. Marii Skłodowskiej 5, 60-965 Poznań
tel. +48 000 00 00 00, e-mail: nazwa.put.poznan.pl

 

Tylko w języku Polskim

<!DOCTYPE html>

<html lang="pl">

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

<meta name="description" content="">

<title>email-template</title>

<meta name="theme-color" content="#006991">

<style>

footer-wrapper {

font-family: sans-serif;

margin-bottom: 2.5rem;

}

.container {

width: 100%;

margin: 5rem 2.5rem 2.5rem 2.5rem;

}

.danetel,

.danetelpp {

display: flex;

flex-direction: row

}

.danepl-danetel,

.danepl-danetelpp {

margin-right: 2.5rem;

}

.daneen-danetel,

.daneen-danetelpp {

margin-left: 2.5rem;

}

.logo img {

height: 5rem;

width: auto;

}

.logo {

margin: 2.5rem 0;

}

hr {

min-height: 100%;

max-height: 100vh;

margin: 0;

}

</style>

</head>

<body>

<footer-wrapper>

<footer class="container">

<div class="danetel">

<div class="danepl-danetel">prof. dr hab

<br />Imię NAZWISKO-NAZWISKO

<br />stanowisko

<br />tel. +48 600 00 00 00 </div>

</div>

<div class="logo"> <img src="https://www.put.poznan.pl/pliki/logo/pp-putlogopelne-napis.png"> </div>

<div class="danetelpp">

<div class="danepl-danetelpp"><strong>POLITECHNIKA POZNAŃSKA</strong>

<br />NAZWA WYDZIAŁU / DZIAŁU

<br />pl. Marii Skłodowskiej 5, 60-965 Poznań

<br />tel. +48 000 00 00 00, e-mail: nazwa.put.poznan.pl

<br />www.put.poznan.pl </div>

</div>

</footer>

</footer-wrapper>

</body>

</html>

W języku Polskim i Angielskim

<!DOCTYPE html>

<html lang="pl">

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

<meta name="description" content="">

<title>email-template</title>

<meta name="theme-color" content="#006991">

<style>

footer-wrapper {

font-family: sans-serif;

margin-bottom: 2.5rem;

}

.container {

width: 100%;

margin: 5rem 2.5rem 2.5rem 2.5rem;

}

.danetel,

.danetelpp {

display: flex;

flex-direction: row

}

.danepl-danetel,

.danepl-danetelpp {

margin-right: 2.5rem;

}

.daneen-danetel,

.daneen-danetelpp {

margin-left: 2.5rem;

}

.logo img {

height: 5rem;

width: auto;

}

.logo {

margin: 2.5rem 0;

}

hr {

min-height: 100%;

max-height: 100vh;

margin: 0;

}

</style>

</head>

<body>

<footer-wrapper>

<footer class="container">

<div class="danetel">

<div class="danepl-danetel">prof. dr hab

<br />Imię NAZWISKO-NAZWISKO

<br />stanowisko

<br />tel. +48 600 00 00 00 </div>

<hr />

<div class="daneen-danetel">First name LAST NAME

<br />academic degree

<br />function

<br />PH. +48 600 00 00 00 </div>

</div>

<div class="logo"> <img src="https://www.put.poznan.pl/pliki/logo/pp-putlogopelne-napis.png"> </div>

<div class="danetelpp">

<div class="danepl-danetelpp"><strong>POLITECHNIKA POZNAŃSKA</strong>

<br />NAZWA WYDZIAŁU / DZIAŁU

<br />pl. Marii Skłodowskiej 5, 60-965 Poznań

<br/>tel. +48 000 00 00 00, e-mail: nazwa.put.poznan.pl

<br />www.put.poznan.pl </div>

<hr />

<div class="daneen-danetelpp"><strong>POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY</strong>

<br />DEPARTMENT / UNIT NAME

<br />pl. Marii Skłodowskiej 5, 60-965 Poznań

<br />PH. +48 000 00 00 00, e-mail: nazwa.put.poznan.pl

<br />www.put.poznan.pl </div>

</div>

</footer>

</footer-wrapper>

</body>

</html>
Kategorie: Poczta

Translate »