Kontakt : 61 6636111

Konfiguracja połączenia WebDAV w systemie operacyjnym Windows 10.

1. Klikamy na ikonę .
Otworzy się okno z dostępnymi dyskami lokalnymi i sieciowymi.

2. Kliknąć LPM (lewy przycisk myszy) na Ten komputer a następnie Komputer w w górnym pasku okna.

Pojawi się menu z ikoną Mapuj dysk sieciowy, na którą klikamy LPM.

3. W oknie Mapowanie dysku sieciowego kliknąć checkbox Połącz przy użyciu innych poświadczeń oraz wprowadzamy właściwy pełny adres i folder serwera (z karty dostępu do zasobu) do pola Folder:

  • dla serwisów wwww – webdav.put.poznan.pl:444/nazwa_folderu
  • dla stron pracowników-  webdav.put.poznan.pl:444/adres mailowy (imię.nazwisko@put.poznan.pl)
  • dla stron studenckich –  webdav.put.poznan.pl:444/adres mailowy (imię.nazwisko@student.put.poznan.pl)

 


4. W oknie Zabezpieczenia systemu Windows wprowadzić własnego użytkownika i hasło dostępu do serwera.

Jeśli system ma zapamiętać nazwę użytkownika i hasło po restarcie komputera, to należy zaznaczyć checkbox przy Zapamiętaj moje poświadczenia.

5. Poczekać aż system nawiąże połączenie i podłączy je jako dysk sieciowy.

6. Po prawidłowym utworzeniu połączenia pojawi się okno.

W głównym folderze serwera znajdują się 3 foldery:
a. public – przeznaczony na pliki serwisu internetowego (dostępny przez serwer WWW)
b. private – przeznaczony na pliki, które nie mogą być bezpośrednio dostępne z serwera WWW, a które można na nim przechowywać
c. logs – utworzony w celu udostępnienia logów serwera WWW (pliki access_log i error_log), które można analizować samodzielnie, gdy są problemy z działaniem serwisu internetowego.

 

 

7. Do kopiowania plików z własnego komputera na serwer można używać Eksploratora Windows lub dowolnego menedżera plików, ponieważ połączenie jest traktowane jak standardowy dysk sieciowy.

Pliki kopiuje się w sposób standardowy dla systemu Windows.

8. Aby rozłączyć połączenie należy kliknąć PPM (prawy przycisk myszy) na ikonie połączenia i z menu kontekstowego wybrać Odłącz.

 

Translate »