Kontakt : 61 6636111

Thunderbird – podpis wiadomości email

Uruchamiamy klienta pocztowego Thunderbird. Prawym przyciskiem myszki klikamy na odpowiedniej skrzynce pocztowej.

Wybieramy z menu pozycję Ustawienia

W nowym oknie ponownie wybieramy odpowiednią skrzynkę pocztową i odnajdujemy część o nazwie Sygnaturka

Zaznaczamy opcję Używaj HTML i wklejamy przygotowany kod podpisu znajdujący się w instrukcji szablon podpisu e-mail uzupełniamy brakujące pola i zamykamy okno przez kliknięcie X

Kategorie: Poczta

Translate »