Kontakt : 61 6636111

Dodanie aplikacji w programie pocztowym Zimbra rozpoczynamy od zalogowania się do naszej skrzynki pocztowej poprzez stronę poczta.put.poznan.pl. Następnie przechodzimy do zakładki Właściwości (1), z bocznego menu po lewej stronie wybieramy Konta (2) i z sekcji Ustawienia konta głównego, znajdującej się po prawej stronie klikamy Dodaj kod aplikacji (3).

W nowo otwartym oknie wpisujemy nazwę aplikacji, dla której kod chcemy wygenerować a następnie klikamy Dalej.

Kopiujemy wygenerowany kod.

Uruchamiany klienta pocztowego na komputerze. Pojawi się okno z prośbą o podanie hasła. Wówczas wpisujemy kod dostępu aplikacji i klikamy OK.

Translate »