Kontakt : 61 6636111

!!! Konfiguracja klienta pocztowego na urządzeniach z systemem Android (Exchange) działa wyłącznie dla kont mailowych pracowników Politechniki Poznańskiej !!!.

PODCZAS KONFIGURACJI NIE WYBIERAMY EXCHANGE TYLKO INNE

Pierwsze okno po uruchomieniu klienta pocztowego w telefonie Samsung z Androidem 9.0

Aby skonfigurować klienta pocztowego na urządzeniu z systemem Android wchodzimy do menu i wybieramy aplikacje pocztową. Zostanie uruchomiony konfigurator w którym wybieramy Dodaj nowe konto.

Pierwsze okno po uruchomieniu klienta pocztowego w telefonie Samsung z Androidem 7.0

Następnie podajemy adres email (politechniczny) oraz hasło (do poczty politechnicznej) i klikamy Konfiguracja ręczna.

Otwarte zostanie okienko w którym wybieramy Microsoft Exchange ActiveSync

Zostaniemy przeniesieni do ustawień serwera exchange gdzie w polu Domena\nazwa użytkownika wpisujemy put.poznan.pl\imię.nazwisko  natomiast w polu Serwer Exchange wpisujemy  poczta.put.poznan.pl jeśli nie jest zaznaczone Użyj bezpiecznego połaczenia (SSL) to je zaznaczamy i klikamy Zaloguj.

Pojawi się komunikat Zdalna administracja zabezpieczeniami klikamy OK.

Otwarte zostanie okno Administrator Urządzenia klikamy Uaktywnij.

Po tak przeprowadzonej konfiguracji zostaniemy przeniesieni do skrzynki odbiorczej aplikacji mailowej.

Translate »