Kontakt : 61 6636111

Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć zainstalowany certyfikat osobisty p12.
Krok 2. Importujemy certyfikat klikając go dwukrotnie: W pierwszym oknie zostawiamy domyślne ustawienia (Bieżący użytkownik), klikamy Dalej.
Potwierdzamy plik z certyfikatem do zaimportowania – klikamy Dalej.
Podajemy hasło otrzymane podczas procesu generowania certyfikatu i upewniamy się że opcja Włącz silną ochronę klucza prywatnego jest odznaczona.
Pozostawiamy domyślne ustawienie (Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów…), klikamy Dalej.
Klikamy Zakończ. Powinien pojawić się komunikat o pomyślnym zakończeniu importu certyfikatu.
Potwierdzamy instalację certyfikatu (o ile wcześniej nie był zainstalowany w systemie) – klikamy Tak.
Potwierdzamy komunikat o pomyślnym imporcie certyfikatu.

Krok 3. Podłączenie do sieci eduroam. Wciskamy ikonę sieci bezprzewodowej znajdującą w zasobniku systemowym. Gdy wyświetli się panel boczny, wybieramy sieć eduroam, zaznaczmy Połącz automatycznie i wciskamy Połącz.
Gdy system poprosi o podanie nazwy użytkownika i hasła, klikamy Połącz, używając certyfikatu.
Gdy pojawi się komunikat o braku możliwości weryfikacji tożsamości serwera, klikamy Połącz połączenie powinno zostać nawiązane.

Jeżeli powyższa metoda nie zadziała należy skorzystać z konfiguracji z kroku 4.
Krok 4. 1. Klikamy na ikonkę sieci Wi-Fi w prawym dolnym rogu pulpitu lub udajemy się ponownie do Panelu sterowania i wybieramy Centrum Sieci i Udostępniania.
2. Tworzymy profil sieciowy. Klikamy Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć.
W opcjach połączenia wybieramy Ręczne nawiązanie połączenia z siecią bezprzewodową.
3. Wprowadzamy w odpowiednie pola następujące dane: Nazwa sieci: ‘eduroam’, Typ zabezpieczeń: ‘WPA2enterprise’, Typ szyfrowania: ‘AES
Wciskamy Dalej, a następnie Zakończ. 4. Wybieramy Zmień ustawienia połączenia.
5. W oknie Właściwości sieci bezprzewodowej udajemy się do zakładki Zabezpieczenia. W polu Wybierz metodę uwierzytelniania sieci z rozwijanej listy wybieramy Karta inteligenta lub inny certyfikat i wciskamy Ustawienia.
6. Odznaczamy opcję Sprawdź tożsamość serwera, weryfikując certyfikat tak jak pokazano na poniższym obrazku.
Zamykamy okna wciskając przycisk OK. 7. W trybie pulpitu klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonę sieci bezprzewodowych znajdującą się w obszarze powiadomień.
8. W rozwiniętym panelu bocznym wybieramy sieć eduroam i wciskamy Połącz.
Pojawi się pole wyboru certyfikatu, w którym wybieramy swój imienny certyfikat oraz sieć eduroam. Wybór zatwierdzamy wciskając OK.

Translate »