Kontakt : 61 6636111

Na nowym serwerze stron WWW można korzystać z plików .htaccess – standardowych plików konfiguracyjnych Apache dla konfiguracji katalogów serwisu.
Zmienione ustawienia obowiązują zarówno dla katalogu, w którym umieszczono plik .htaccess jak i wszystkich plików i podkatalogów zawartych w strukturze tego katalogu.

Plik ten odczytywany jest podczas każdego żądania dotyczącego plików danego katalogu, więc przy rozbudowanych plikach .htaccess serwis może działać nieznacznie wolniej.

Za pomocą wpisów w pliku .htaccess można konfigurować m. in.:

  • lokalizację stron błędów,
  • przekierowania lokalizacji (adresów) podstron,
  • zasady tworzenia przyjaznych adresów URL,
  • ograniczenie dostępu do zasobów danego serwisu przez serwer www.

Pliki .htaccess na serwerze stron www Politechniki Poznańskiej nie pozwalają na umieszczanie następujących dyrektyw:

  • Options
  • php_flag
  • php_value

Wiele systemów zarządzania treścią serwisów internetowych (CMS) w swoich instalacjach posiada gotowe szablony pliku .htaccess przygotowane do pracy z danym CMS-em. Trzeba je przejrzeć, czy nie zawierają ww. wpisów, ponieważ wpisy te będą generować błąd serwera 500 Internal Server Error.

UWAGA! Poniżej znajduje się wykaz wierszy, które trzeba zakomentować, dodając # na początku każdego niżej wymienionego wiersza, w pliku .htaccess popularnych systemów CMS na licencjach Open Source instalowanych na serwerach Politechniki Poznańskiej.

Drupal 7.x
Options -Indexes
Options +FollowSymLinks

# PHP 5, Apache 1 and 2.

php_flag magic_quotes_gpc off
php_flag magic_quotes_sybase off
php_flag register_globals off
php_flag session.auto_start off
php_value mbstring.http_input pass
php_value mbstring.http_output pass
php_flag mbstring.encoding_translation off

Drupal 6.x
Options -Indexes
Options +FollowSymLinks

# PHP 5, Apache 1 and 2.

php_value magic_quotes_gpc 0
php_value register_globals 0
php_value session.auto_start 0
php_value mbstring.http_input pass
php_value mbstring.http_output pass
php_value mbstring.encoding_translation 0

Joomla! 2.5.x
Options +FollowSymLinks

Joomla! 1.5.x
Options +FollowSymLinks

Translate »