Kontakt : 61 6636111

W celu sprawdzenia do kiedy jest ważny nasz certyfikat p12 zainstalowany w systemie klikamy na ikonę „lupy” i wpisujemy Panel sterowania.

W oknie Wszystkie elementy Panelu sterowania odnajdujemy Opcje internetowe i klikamy dwukrotnie lewym klawiszem myszki.

( Jeśli mamy tylko widok Panelu sterowania klikamy na Sieć i Internet następnie Opcje internetowe. )

Otwarte zostanie nowe okno Właściwości: Internet wybieramy zakładkę Zawartość a następnie Certyfikaty.

W oknie Certyfikaty wchodzimy do zakładki Osobisty i w kolumnie Data wygaśnięcia odczytujemy date do kiedy ważny jest zainstalowany certyfikat.

 

Translate »