Kontakt : 61 6636111

eKursy pozwalają na ocenianie przesłanych przez studentów prac lub wykonywanych przez nich zadań. Istnieją szerokie możliwości konfiguracji sposobu i wizualizacji oceniania. W obrębie kursu występuje dziennik ocen, który można modyfikować.

By przejść do dziennika ocen w kursie należy wybrać sekcję „Oceny”. W tym celu należy po prostu kliknąć w odnośnik, w menu rozwijalnym po lewej stronie.

Otworzy się dziennik ocen, który dotyczy danego kursu.

Dziennik ocen pozwala na przeglądanie ocen wszystkich użytkowników i pojedynczych jednostek.

Mając zaznaczoną u góry opcję „Wyświetl” można przełączać się między kartami umieszczonymi u dołu tj:

  • Dziennik ocen – wszystkie oceny, wszystkich uczestników kursu,
  • Historia oceniania – kiedy zostały wystawione oceny, zarejestrowane możliwe zmiany ocen,
  • Raport wyników – raport m.in. o średniej ocen za daną aktywność, w całym kursie itp.,
  • Podgląd ocen – podgląd wszystkich ocen jednego uczestnika kursu,
  • Pojedynczy podgląd – wybór wyników dla pojedynczej aktywności,
  • Oceny użytkownika – raport ocen dla pojedynczego użytkownika w tabeli, jeden pod drugim.

Translate »