Kontakt : 61 6636111

Tworzenie kursu

Do stworzenia kursu potrzebne są uprawnienia koordynatora dla kategorii, w której prowadzą Państwo zajęcia dydaktyczne takie uprawnienia posiadają koordynatorzy eLearning powołani na Państwa wydziale. By kurs został stworzony przez koordynatora należy mu to zgłosić drogą e-mailową. Przykładowa wiadomość e-mail:

Dzień dobry,

Proszę o utworzenie kursów w kategorii … (np. WIiT).

Proszę utworzyć kursy:


(Nazwy kursów i czas ich trwania)

Kurs zostanie utworzony przez koordynatora wg. ogólnie obowiązujących ustaleń na Politechnice Poznańskiej.

1. Zarządzanie kursem

Po przejściu do kursu należy uruchomić tryb edycji, który umożliwi zmianę nazwy tematów, dodawanie zasobów w obrębie kursu.

1.1. Tryb edycji – w celu zmiany ustawień i wyglądu kursu należy kliknąć przycisk „Włącz tryb edycji”, znajdujący się w górnym menu kursu.

1.2. Zmiana nazwy sekcji – Modyfikuj – zmiana nazwy sekcji odbywa się poprzez kliknięcie opcji „Modyfikuj”, która jest umieszczona po prawej stronie od nazwy tematu. Następnie wybieramy „Edytuj temat”, w celu zatwierdzenia zmian klikamy Enter na klawiaturze.

Sekcję można także podświetlić, usunąć lub ukryć. W tym celu wybieramy opcję z menu „Modyfikuj” o nazwie „Podświetl”, „Usuń temat” lub „Ukryj temat”. Ukrycie tematu skutkuje tym, że nie jest on widoczny dla studentów.

Jeśli chcemy dodać większą ilość tematów tj. sekcji do kursu klikamy u dołu opcję „Dodaj temat”.

2. Edycja ustawień kursu

Możliwa jest pełna edycja ustawień kursu. W tym celu należy kliknąć przycisk narzędziowy, umieszczony obok logo platformy eKursy, w górnej części strony.

Następnie wybieramy z sekcji „Ustawienia kursu” link o nazwie „Zmień ustawienia kursu”.

2.1. Pełna nazwa – pełna nazwa kursu wyświetlana jest na górze każdej strony w kursie
oraz na liście kursów. Nie ma możliwości jej edycji. Jest odgórnie ustalona przez koordynatorów eLearning na Politechnice Poznańskiej.

2.2. Widoczność kursu – ta opcja określa, czy kurs będzie widoczny dla studentów na liście kursów.

2.3. Data rozpoczęcia kursu – w tym miejscu określa się termin rozpoczęcia kursu. Jeżeli został zastosowany tygodniowy format kursu, ustawienie daty rozpoczęcia będzie miało wpływ na sposób wyświetlania poszczególnych tygodni. Pierwszy tydzień rozpocznie się w dniu określonym tym parametrem.

2.4. Podsumowanie kursu – krótki opis kursu, wyświetlany jest on na liście kursów. Wyszukiwarka poza nazwami kursów przeszukuje także podsumowania.

2.5. Pliki podsumowania kursu – pliki podsumowania kursu, tj. obrazy, są wyświetlane na liście kursów razem z podsumowaniem.

2.6. Format kursu format kursu określa wygląd i strukturę kursu.

 • Format pojedynczej aktywności – struktura kursu jest oparta na jednej aktywności, którą wybiera się przy tworzeniu kursu (np. Test).
 • Format tygodniowy – kolejne zagadnienia kursu pojawiają się w tygodniowych odstępach czasu. Każdy temat zorganizowany jest w postaci sekcji, do której można dołączyć treści, fora, quizy. Każda sekcja ma swoją datę rozpoczęcia i zakończenia.
 • Format tematyczny – format ten jest bardzo zbliżony do formatu tygodniowego, z wyjątkiem tego, że kurs zamiast na tygodnie podzielony jest na tematy. Tematy nie mają żadnych ograniczeń.
 • Liczba tygodni/tematów – określamy jak długo będzie trwać nasz kurs bądź z ilu tematów będzie się składał. Liczba tygodni/tematów nie jest stała i można je swobodnie dodawać lub usuwać.

2.7. Ukryte sekcje – jeśli w kursie będą zawarte sekcje ukryte to w tym miejscu decydujemy w jaki sposób mają być wyświetlane:

 • Ukryte sekcje są pokazane w zminimalizowanej postaci – w miejscu gdzie znajduje się ukryta sekcja znajduje się niewielkie, szare pole z nazwą tematu. Studenci nie mają możliwości wglądu do tych sekcji.
 • Ukryte sekcje są całkowicie niewidoczne – sekcje nie są widoczne dla studentów.

2.8. Pliki i przesyłanie – ten parametr definiuje największy dopuszczalny rozmiar pliku, który może być przesłany przez studenta w ramach danego kursu.

Domyślnie jest to 100MB!

3. Dodawanie aktywności lub zasobu

W obrębie eKursy możliwe jest dodawanie różnych zasobów takich jak pliki pdf, doc.

Nie ma możliwości otworzenia prezentacji Power Point. Powinny być one wstawione w formie PDF.

3.1. W celu dodania aktywności lub zasobu należy kliknąć przycisk

„Włącz tryb edycji” w kolorze zielonym, znajdujący się w górnym menu, przy logo platformy.

Następnie należy kliknąć „Dodaj aktywność lub zasób”.

Na ekranie pokaże się nowe okienko z listą aktywności i zasobów.

Z listy wybieramy aktywność lub zasób, który nas interesuje i klikamy na niego. Kliknięcie powoduje przejście do ustawień dodanej aktywności lub zasobu.

3.2. Zasoby

 • Adres URL umożliwia dodanie linku do strony WWW. Prowadzący może dodać link m.in. do strony głównej, ale również do dokumentów czy obrazów znajdujących się na innej stronie WWW.
  • W polu „Nazwa”, należy podać nazwę zasobu i ewentualny opis.
  • W polu „Zewnętrzny adres URL” należy podać adres strony internetowej, na której znajduje się zawartość zasobu.
  • Z listy „Wyświetl” w sekcji „Wygląd” należy wybrać sposób wyświetlania zawartości.
  • By potwierdzić dodanie aktywności klikamy „Zapisz i wyświetl”.

 • Etykieta umożliwia wstawienie tekstu i obrazów pomiędzy aktywnościami
  na stronie kursu.

  • W polu „Ogólne – Tekst etykiety”, należy podać nazwę zasobu, wprowadzić tekst lub umieścić plik multimedialny (obraz, filmik lub link do strony, np. YouTube).
  • By potwierdzić dodanie aktywności klikamy „Zapisz i wróć do kursu”.

 • Plik umożliwia dodanie pliku jako zasobu dostępnego z poziomu kursu.
  • W polu „Nazwa”, należy podać nazwę zasobu i ewentualny opis.
  • W polu „Wybierz plik” należy podać plik z zasobem.
  • Z listy „Wyświetl” w sekcji „Wygląd” należy wybrać sposób wyświetlania zawartości.
  • By potwierdzić dodanie aktywności klikamy „Zapisz i wyświetl”.

W celu dodania pliku wybieramy z listy opcję „Plik”. Otwiera się strona dodawania pliku.

Należy wpisać nazwę pliku, która wyświetlać się będzie jako jego etykieta. W celu wgrania pliku wybieramy ikonę umieszczoną obok tekstu „Wybierz plik” lub przeciągamy plik z komputera.

Po wybraniu danej ikony otworzy się okno, w którym należy wybrać opcję przesłania pliku. Następnie kliknąć opcję „Przeglądaj” i „Prześlij plik”.

4. Metody zapisu – dodawanie użytkowników do kursu

Chcąc zapisać użytkownika na kurs, należy wybrać metodę zapisów. Metody zapisów znajdują się w bloku narzędziowym umieszczonym w menu obok logo platformy. Klikamy przycisk bloku narzędziowego.

Następnie z sekcji „User links” wybieramy opcję „Metody zapisów”.

Znajdują się tam dwie podstawowe metody zapisów:

 • Zapisywanie ręczne – prowadzący sam zapisuje studentów do kursu. W tym celu wybiera opcje „Zapisz użytkowników” (ikonę uczestnika z plusem).

Po kliknięciu danego przycisku otworzy się okno z zapisem studentów. Po prawej stronie szukamy użytkowników wpisując adres e-mail lub imię i nazwisko w polu „Wyszukaj”.

Następnie klikamy na danego użytkownika zaznaczając go i wybieramy przycisk „Dodaj”. Nowy uczestnik kursu widziany jest w polu po prawej stronie.

Rezultat:

 • Zapisywanie samodzielne – studenci po kliknięciu w kurs są zapisywani automatycznie. Opcja ta jest dostępna, gdy ikona oka nie jest przekreślona.

NIEAKTYWNE:

AKTYWNE:

Dla opcji zapisywania samodzielnego można ustawić hasło, które będzie chroniło kurs przed dostępem studentów nieuprawnionych. W tym celu należy wybrać ikonę trybiku.

W obrębie otwartej strony należy dodać „Własną nazwę metody zapisów”, która jest dowolna. W celu dodania hasła należy dodać „Klucz dostępu”.

Należy pamiętać o przesłaniu studentom kluczu dostępu do kursu po jego ustawieniu. Bez jego znajomości kurs jest zablokowany!

4.1. Zapisani użytkownicy

Użytkownicy zapisani widoczni są w sekcji „Uczestnicy” do której każdy może przejść po kliknięciu w nią po lewej stronie kursu, w menu, które dostępne jest u góry.

Lista zawiera wszystkie imiona i nazwiska uczestników kursu.

Translate »