Kontakt : 61 6636111

Każda aktywność i zasób, w edycji ustawień posiada sekcję „Ukończenie aktywności”.

  • Opcje dostępne w tej zakładce pozwalają na efektywne sprawdzenie aktywności studentów.
  • Typ śledzenia ukończenia (w liście rozwijanej) należy wybrać w zależności od potrzeb.
    • Typ „Pokaż aktywność jako kompletną, gdy warunki są spełnione” sprawdza, czy student wykonał daną aktywność (w tym przypadku otworzenie dodanego pliku).
    • Typ „Studenci mogą ręcznie oznaczać tą aktywność jako ukończoną” pozwala studentowi na dowolne sterowanie ukończonymi aktywnościami (może ukończyć aktywność bez otwierania pliku).

Czyli wybierając z pola „Śledzenie ukończenia” opcję:

  • „Pokaż aktywność jako kompletną, gdy warunki są spełnione”.
    UWAGA: Należy upewnić się, że opcja „Student musi zajrzeć do aktywności, aby ją ukończyć” jest zaznaczona.

  • „Studenci mogą ręcznie oznaczać tą aktywność jako ukończoną”.

Aby sprawdzić, które z aktywności na kursie (np. otworzenie pliku z materiałami dydaktycznymi) zostały ukończone przez studentów, należy wykonać następujące czynności:

1. Wejść na główną stronę kursu.

2. Wybrać przycisk narzędziowy.

3. W sekcji „User links” wybrać opcję „Zobacz raport aktywności kursu”.

4. Rezultat

Translate »